Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Husfix och röjning i Fjälängar

En fyrhjuling med släp fullt av gammal ag. Agen kommer från taket på en ladugårdsliknande byggnad till höger i bild.

Agen har plockats ner från taket på fähuset och fraktas bort med fyrhjuling. Foto: Mattias Ringbom

Det pågår intensivt arbete i Fjälängar naturreservat i Ala socken. Det rekonstruerade fähuset får sig efterlängad vård och reservatet röjs för tredje året i rad.

I Fjälängar naturreservat finns rester från både järnålder och medeltid tillsammans med höga biologiska värden tack vare att marken brukats av människor i århundraden. I reservatet finns två rekonstruerade hus, ett bostadshus och ett fähus. Just nu pågår ett omfattande arbete med att reparera och rusta upp båda husen och just nu har agtaket på det rekonstruerade fähuset lyfts av. Den större delen av arbetet med husen utförs av lokal entreprenör.

Samtidigt som arbetet med huset så röjs även änget från fallna askar och annat sly. Fjälängar naturreservat har de senare åren röjts årligen i 3–5 veckor per år. I år utförs röjningsarbetet av Länsstyrelsens egna praktiska förvaltning med hjälp av Lövstakooperativet.

Läs mer om naturreservatet Fjälängar här.

Vybild över ängesmark under vintertid utan snö. I bild syns personer arbetandes med att bära ris och sly till en eld brasa som brinner och syns i bild.

De senaste åren har änget röjts under 3-5 veckor per år. I år med hjälp av Lövstakooperativet. Foto: Mattias Ringbom

En ladugårdsliknande byggnad i trä med träribbor på taket. Här syns att det ska ligga något på taket, som är bortplockat. I förgrunden syns en gärdesgård.

Agen är borttagen från taket och ska ersättas med ny. Man passar även på att räta upp och fixa andra saker med fähuset. Foto: Mattias Ringbom

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anders Flanking

Besöksadress

Visborgsallén 4

Postadress

621 85 Visby

Organisationsnummer

202100-2312

Följ oss