Rone Änggårde- Lejsto rojr

Foto: Ilse Hammarström

Foto: Ilse Hammarström

Här kan du vandra längs den utmarkerad kulturstigen genom ett historiskt landskap med husgrunder från jänråldern och bronsåldersrösen.

I änget finns lämningar från både brons- och järnåldern. Det stora röset, Lejstu rojr, byggdes under den äldre bronsåldern (ca 1800-1100 f.Kr.) det är 4 meter högt och 40 meter i diameter.

Rösena är gravplatser som ofta använts under lång tid och som fungerat som gravplats åt flera personer. De mäktiga rösena anlades ofta i utkanten av markerna och funderade på så vis även som en revirmarkering. Under bronsåldern såg landskapet här vid Änggårde annorlunda ut, det kan kanske behövas lite fantasi för att föreställa sig att rösen då låg längs med kustlinjen.

Husgrund Foto: Åsa Englund

Under järnåldern, och ungefär fram till 500-talet, fanns här två gårdar. I främre delen av änget finns grunder efter fem hus och rester av stenvastar (stengärdsgårdar). Stenvastarna hägnade in åkrarna och odlingarna för att hindra att djuren skulle äta upp dem. Djuren strövade ofta fritt.

Bortom Lejstu rojr leder en forntida stenkantad väg ner till ett gravfält. Här finns en något ovanlig grav av stora, resta gråstenar.

Illustration järnåldersgård. Illustration: Ulla Sjöswärd

Illustration hur en järnåldersgård kan ha sett ut. Illustration: Ulla Sjöswärd

Bra att veta för dig som besökare

  • Det finns en tilltagen, grusad, parkering som rymmer ca 10 bilar.
  • Den markerade kulturstigen är ca 1,5 km lång. Stigen är något ojämn.
  • Vid parkeringen finns informationsskylt och folder till kulturstigen. Pdf, 3.1 MB.
  • För att vandra stigen behöver stätta passeras och det betar lamm i hagen.
  • Området ligger på privat mark, tänk på att visa hänsyn, lämna inget skräp och respektera djuren.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Stig

Information

Socken: Rone
Karaktär: Husgrundsområde
Markägare: Privat
Skyddsform: Lämningarna skyddas som fornlämningar
Länk till RAÄ Fornsök Länk till annan webbplats.