Gålrum

Gålrum

Gålrum Foto: Alicia Bristulf

Vid detta imponerade gravfält finns över 100 stycken bronsåldersgravar. De flesta gravarna är under mark men det finns lämningar av både rösen och skeppssättningar som ännu är synliga ovan mark. Under ett och ett halvt årtusende (från ca 1500 f.Kr.) har människor begravts på detta gravfält.

Vikningatida bildsten

Bilden ovan visar en bildsten från vikingatiden. Den här bildstenen har flyttats hit från sin ursprungliga plats längre upp i socknen. Numera är det nästan omöjligt att se de bilder och mönster som en gång i tiden upptagit hela stenens yta.

Bronsåldersgravar

Under den äldre bronsåldern 1800-1100 f.Kr. började man begrava människor i monumentala gravar, så kallade rösen. Rösena användes under lång tid och det återfinns oftast gravar av flera personer i ett röse.

Enligt traditionen är Gotlands förste hövding i Sudertredingen begravd i röset Digerrojr som ligger här vid Gålrum. Diger betyder stor och visst är namnet passade, röset mäter 30m i diameter och är 4m högt. Röset anlades cirka 1800 f.Kr. Tyvärr är det ganska svårt skadat men det finns ännu rester som tydligt visar att det varit ett röse och runt rösets fot kan man fortfarande se de dubbla raderna av stora stenar, som en gång begränsat röset.

dubbla raderna av stora stenar, som en gång begränsat röset. Gålrum Digerrojr

Dubbla raderna av stora stenar, som en gång begränsat röset. Foto: Alicia Bristulf

Under den yngre bronsåldern ca 1000-500 f.Kr. ändrades gravarnas utseende. Från att ha byggt rösen byggdes nu istället skeppssättningar. Skeppssättningarna är byggda av tätt ställda gråstensblock eller kalkstenar. Ofta ligger flera skepp tillsammans, ibland till och med sammanbyggda med gemensamma stävstenar. Här vid Gålrum hittar du sju skeppssättningar, alla seglandes mot söder.

Gravarna innehåller oftast brända ben efter en person. Benen krossades och lades ibland tillsammans med gravgåvor i ett lerkärl. Gåvorna var ofta av brons och var vardagsföremål som exempelvis rakkniv och pincett.

Skeppssättningar förekommer nästan enbart på Gotland, här finns hela 350 stycken. Forskningen menar att de gotländska skeppssättningarna uppförts under en period av 400 år, 1100-700 f.Kr.

Skeppssättning Foto: Åsa Englund

Bra att veta som besökare

  • Delar av Gålrum ligger i Ollajvs naturreservat. Information om naturreservatet och föreskrifter. Öppnas i nytt fönster.
  • För att ta sig in till fornlämningsområdet behöver stätta passeras och det betar lamm i hagen. Tänk på att respektera djuren. Medföljande hundar ska hållas kopplade.
  • Parkeringen är i direkt anslutning till informationsskylten och delar av lämningarna är synliga från parkeringen eller längs vägen.

Kontakt

Serviceinformation

  • Informationstavla
  • Parkering
  • Rastplats

Information

Socken: Alskog
Karaktär: Gravfält, bronsålder
Markägare: Gotlands fornvänner, Privat
Skyddsfrom: Fornlämning, naturreservat, natura 2000.
Länk till RAÄ fornsök