Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Strömsbro herrgård

De tre rosakalkade husen på en grön fin gräsmatta.

Det sägs att namnet Strömsbro uppkom vid slutet av 1600-talet, efter det att Olof Ström byggt sitt värdshus alldeles intill bron över ån. Bron och gästgivaren blev synonyma, och man sa att man tog vägen över Ströms bro. Ofta är det svårt att belägga sanningshalten i traditioner om ett ortnamns betydelse och uppkomst. Säkert är dock att Olof Ström lät uppföra ett värdshus på platsen under 1690-talet. Detta har sedan kallats för ”Strömsbro Gård” eller ”Strömsbro herrgård”.

Strömsbro Gård bestod på 1690-talet av en ganska liten huvudbyggnad med två flyglar. Gårdsplanen vette vid den tiden mot landsvägen som gick i ungefär samma sträckning som Hillevägen nu gör. Huvudbyggnaden, som är timrad i en våning, finns kvar än idag. Den utgör den västra flygeln vid Strömsbro Herrgård.

I samband med att Kronobränneriet anlades i Strömsbro byggdes Strömsbro Gård om till en herrgård. I huvudbyggnaden bodde brännerimästaren och i flyglarna fanns bostad samt kontor för inspektor och bokhållare. Den gamla gården var alldeles för liten för att rymma allt detta. Man behövde bygga nytt.

Arkitekturen och användningsområden

De nya byggnaderna ritades av stadsbyggmästaren Raphael Pousette 1776. De båda ursprungliga flyglarna revs - och den gamla huvudbyggnaden fick bli en av flyglarna till den nya herrgården. Den östra flygeln byggdes 1778. Huvudbyggnaden gav Pousette en hög sockelvåning med tunnvälvda källare, där brännvinet sedan lagrades. Herrgården vet vi inte exakt hur den såg ut då den brann 1852. Det är troligt att den, liksom flyglarna, hade brutet tak med de för flyglarna karaktäristiska valmade gavelspetsarna. Byggnaderna från 1776 var, såsom den äldre, timrade. Flyglarnas placering är ganska speciell. De står vinklade, snett ut från huvudbyggnaden, på samma sätt som Carl Hårleman 35 år tidigare hade arrangerat byggnaderna vid Gävle slott. Det är troligt att Pousette ville efterlikna den eleganta placeringen av flyglarna vid slottet, även här i Strömsbro.

Den huvudbyggnad som vi kan se idag byggdes 1877–1878. Den uppfördes som ett epidemisjukhus på den gamla herrgårdens grund. Ritningarna upprättade stadsarkitekten M A Spiering. Sjukhuset, som inrymde 12 vårdplatser, avvecklades redan 1884, efter bara sex år. Därefter har man använt rummen som vanliga bostadslägenheter för arbetare vid textilfabriken. Den nya huvudbyggnaden är byggd i en våning med sadeltak. Av den gamla herrgården återstår således bara de tunnvälvda källarvalven.

Strömsbro herrgård idag

Idag är hela gården restaurerad och de reveterade fasaderna är rosakalkade. Byggnaderna fungerar som tre enskilda privatbostäder. Byggnaderna på platsen skildrar på sitt vis fyra helt olika epoker i Strömsbro historia. Västra flygeln som varit huvudbyggnad och värdshus vid Strömsbro Gård, östra flygeln från Kronobränneriets Strömsbro Herrgård, huvudbyggnaden som varit sjukhus och arbetarbostäder och så dagens enhet som representerar ett exklusivt och modernt boende i en gammal kulturmiljö.

Skyddsföreskrifter för Strömsbro herrgård

Skyddsområdet omfattar herrgården med två flyglar: fastigheten Strömsbro 16:1 och 16:2.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna får inte utan Länsstyrelsens tillstånd rivas, flyttas, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Arbeten i byggnadernas inre som medför ingrepp i den bärande stommen ska utföras efter förslag som godkänts av länsstyrelsen.
  3. Byggnaderna ska i samråd med länsstyrelsen ägnas för deras bestånd erforderligt löpande underhåll med sådana material och metoder som deras kulturhistoriska värde kräver.
  4. Skyddsområdet ska vårdas på sådant sätt att byggnadernas karaktör och utseende inte förvanskas.

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1980
Typ av bebyggelse: Herrgård
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss