Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Metallsökare

Vill du använda en metallsökare? Då behöver du först ansöka om tillstånd hos Länsstyrelsen.

Du som vill använda en metallsökare måste först ha ett tillstånd från Länsstyrelsen. Vi ger endast tillstånd för ett begränsat område, och aldrig för områden i anslutning till fornlämningar.

Förbud enligt kulturmiljölagen

För att skydda våra fornlämningar är det enligt kulturmiljölagen förbjudet att använda metallsökare utan tillstånd från oss.

Ansökan

Efter en ändring i kulturmiljöförordningen (1988:1188) ska länsstyrelsen från och med 2018-01-01 ta ut en avgift för ansökningar om tillstånd för att använda metallsökare. Det innebär att alla ansökningar som inkommer till länsstyrelsen efter detta datum omfattas av ansökningsavgift. Avgiften är 870 kronor för varje ansökan. Det innebär att varje geografiskt område som du ansöker för omfattas av en avgift. Om du skickar tre ansökningar, för tre olika områden, ska du alltså betala tre ansökningsavgifter (3 x 870 kr).

  1. Fyll i Länsstyrelsens ansökningsblankett för tillstånd att använda och medföra metallsökare. För att ansökan ska betraktas som komplett och fullständig ska alla uppgifter vara ifyllda och korrekta. En ansökan som inte är komplett och fullständig kan avvisas.
  2. Betala in avgiften till länsstyrelsens bankgironummer. Länsstyrelsen kommer inte att påbörja handläggning av din ansökan innan ansökningsavgiften är inbetald.
  3. Ansökan skickas till Länsstyrelsen på följande e-postadress: gavleborg@lansstyrelsen.se
  4. Din ansökan kommer då att fördelas till rätt handläggare

Ansökningsavgift

Länsstyrelsen tar en avgift för ansökningar om tillstånd att använda metallsökare. Avgiften är 870 kronor för varje geografiskt avgränsat område som din ansökan gäller. Du måste betala avgiften oavsett om du får tillstånd eller inte.

  • Betala in ansökningsavgiften till Länsstyrelsen Gävleborgs bankgironummer 5050-2764.
  • Ange för- och efternamn samt projektnummer 7243113.
  • Länsstyrelsen kommer inte att påbörja handläggning av din ansökan innan ansökningsavgiften är inbetald. Avgiften tas alltså ut oavsett om tillstånd beviljas eller inte.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss