Risk för skogsbrand i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kvarteret Springer 6

Innegården är rikt utsmyckat med växter och gatsten. Byggnaderna är målade i rött.

Springer 6 är den bäst bevarade av de fiskargårdar som idag finns kvar inom kvarteret Springer. Delar av bostadsdelen användes under 1800-talet till fähus och uthus. Under 1900-talet har huset inrymt både en cigarraffär och en rakstuga. En del av uthuset var från början sjöbod.

Springer 6 är den bäst bevarade av de fiskargårdar som idag finns kvar inom kvarteret. Den är kanske också den mest ursprungliga av de fem gårdarna. Både bostads- och uthusbyggnaderna har kvar sina ursprungliga rumsindelningar. Bostadsdelen bestod ursprungligen av 4 lägenheter om 1 rum och kök. Tre av lägenheterna slogs samman till en bostad 1985. Det lyckades man göra med endast små ingrepp i stommen och inredningen.

Äldre dörrar, spröjsade fönster och snickerier har man bevarat i stort sett i oförändrat skick. Inredningen är dock från 1900-talet. Även fastighetens exteriör är välbevarad. Bostadshusets fasad är klädd med stående locklistpanel - som utåt gatan är målad med gråbeige oljefärg och mot gården i faluröd färg.

På sadeltaket ligger enkupigt tegel. Uthusdelen ger ett mycket ålderdomligt intryck och är byggd av liggande timmer, som delvis är klätt med stående locklistpanel. Även uthuset är rödmålat.

Delar av bostadsdelen användes under 1800-talet till fähus och uthus. Under 1900-talet har huset inrymt både en cigarraffär och en rakstuga. En del av uthuset var från början sjöbod. På gårdstomten har det även funnits ett båthus, vilket revs 1908.

Sett snett från sidan. Det smala och höga huset är senapsgult.

Skyddsföreskrifter för kvarteret Springer 6

Skyddsområdet omfattar fastigheten Brynäs 9:6.

Skyddsföreskrifterna gäller samtliga byggnader belägna inom skyddsområdet.

Karta över skyddsområde

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna inom skyddsområdet får inte rivas, flyttas, byggas om eller tillbyggas eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Byggnadernas rumsindelning får inte förändras genom bortagande av bärande väggar. Övriga arbeten i bggndernas inre som medför ingrepp i äldre väggar, tak, golv, dörrar, fönster, snickerier eller annan fast inredning ska utföras efter förslag som godkänts av länsstyrelsen.
  3. Byggnaderna ska underhållas med sådana material och metoder som deras kulturhistoriska värde kräver. Detta arbete bör ske i samråd med länsstyrelsen.
  4. Tomtmarken ska vårdas på ett sådan sätt att byggnadernas karaktär och utseende inte förvanskas.

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1987
Typ av bebyggelse: Fiskargård
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss