Skyfallsliknande regn i Gävleborgs länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Kvarteret Springer 5

Husets exteriör ut mot gatan. En ljusgrön färg pryder huset.

Bostadshuset Springer 5 uppfördes 1795 efter ritningar av dåvarande stadsbyggmästaren Raphael Pousette. Huset bestod då av en timrad vinkelbyggnad i en våning, med boningsrum åt gatan samt ett kök åt gården. Byggnadens ursprungliga planlösning är i väsentliga delar bevarad. Kvarteret Springer 5 blev byggnadsminnesförklarad år 1990.

Bostadshuset Springer 5 uppfördes 1795 efter ritningar av dåvarande stadsbyggmästaren Raphael Pousette. Huset bestod då av en timrad vinkelbyggnad i en våning, med boningsrum åt gatan samt ett kök åt gården. Vinden var från början oinredd, men den har senare inretts. Mansardtaket är täckt av falsad plåt och försett med en takkupa åt gatan. Byggnadens ursprungliga planlösning är i väsentliga delar bevarad.

1897 byggdes huset till åt gården och fick då en närmast rektangulär form. Tillbyggnaden är klädd med liggande fasspontpanel, medan byggnaden i övrigt har locklistpanel. Den friliggande uthuslängan, med bland annat sjöbod och vedbod, är timrad och delvis panelklädd. Taket är täckt med enkupigt tegel.

Den röda uthuslängan

Skyddsföreskrifter för kvarteret Springer 5

Skyddsområdet omfattar fastigheten Brynäs 9:5.

Skyddsföreskrifterna gäller samtliga byggnader belägna inom skyddsområdet.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna inom skyddsområdet får inte rivas, flyttas, byggas om eller tillbyggas eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Byggnadernas rumsindelning får inte förändras genom bortagande av bärande väggar. Övriga arbeten i bggndernas inre som medför ingrepp i äldre väggar, tak, golv, dörrar, fönster, snickerier eller annan fast inredning ska utföras efter förslag som godkänts av länsstyrelsen.
  3. Byggnaderna ska underhållas med sådana material och metoder som deras kulturhistoriska värde kräver. Detta arbete bör ske i samråd med länsstyrelsen.
  4. Tomtmarken ska vårdas på ett sådan sätt att byggnadernas karaktär och utseende inte förvanskas.

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1990
Typ av bebyggelse: Fiskargård
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss