Härbret i Sandvik

En liten timrad rödmålad byggnad

Sandvik ligger i anslutning till ett tre mil långt sjösystem i skogslandet norr om Ljusdal. De fornlämningar som finns i trakten vittnar om hur människorna utnyttjade skogen till fångst och fiske och att sjön var livsnerven. Söder om norra Sandvik ligger ett långt fångstgropsystem, förmodligen från järnålder eller medeltid. Enligt laga skifteskartan har Sandvikshärbret stått på samma plats i minst 100 år, men har tidigare flyttats flera gånger, vilket de minst fem olika flyttmärkena på byggnaden vittnar om. Härbrets bottenvåning är byggd av virke som fällts 1298–1299. Övervåningen är senare och när den tillkom är osäkert.

Sandvik ligger i anslutning till ett tre mil långt sjösystem i skogslandet norr om Ljusdal. Även sandviksområdet utnyttjades till en början extensivt. De fornlämningar som finns i trakten vittnar om hur människorna utnyttjade skogen till fångst och fiske och att sjön var livsnerven. Söder om norra Sandvik ligger ett långt fångstgropsystem, förmodligen från järnålder eller medeltid. Utmed sjöns stränder finns också så kallade insjögravar i form av ett gravfält och en ensamliggande grav från järnålder. De härrör sannolikt från en nomadiserad befolkning.

Troligen har det dock funnits fornlämningar på gårdstomten. På 50-talet grävde familjen ut under huset för att bygga ett nytt pannrum. Då hittade man en kistkonstruktion, ben, sot, björntänder och metallföremål, bland annat spjutspetsar. Det undersöktes aldrig av arkeologer. I sjökanten strax nedanför huset har man funnit slaggstycken.

När Sandvik dyker upp i det historiska materialet för första gången är det som bodlandsbygd till Gärde i Ljusdal. Av det äldre kartmaterialet kan man utläsa att hustomten till Gärde 1:17 legat på samma ställe sedan 1600-talet. Sannolikt har husen stått på samma plats alltsedan den första mer omfattande bebyggelseetableringen.

Härbret

Sandvikshärbret ligger invid en åker strax söder om hustomten Gärde 1:17. På laga skifteskartan finns en hussymbol på exakt samma ställe som härbret står idag. Sannolikt är det härbret som avbildats vilket innebär att det stått på samma plats minst 100 år. I härbret förvaras fortfarande säd.

Härbret har minst fem olika flyttmärken. Det har alltså tagits ner minst fem gånger och troligen flyttats i samband med dessa nedtagningar. Hur långt är dock omöjligt att säga. Kanske har någon nedtagning bara inneburit en reparation och återuppbyggnad på samma ställe igen. Någon av flyttningarna kan ha inneburit in ganska lång resa, kanske ända från Ljusdal.

Härbrets bottenvåning är byggd av virke som fällts 1298–1299. Övervåningen är senare och när den tillkom är osäkert.

Härbret sett från sidan. Bredvid står en äldre traktor.

Skyddsföreskrifter för härbret i Sandvik

Skyddsområdet omfattar det medeltida härbret i Sandvik, Gärde 1:17.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 2003
Typ av bebyggelse: Härbre
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss