Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Gävle södra station

Södra station är en byggnad i rött tegel och har ett stort panorama fönster på framsidan.

Arkitekten Gunnar Wetterling var verksam som stadsarkitekt i Gävle mellan åren 1922 och 1932. Under den här perioden uppförde han ett antal fina exempel på tjugotalsklassicistiskt byggande i staden; Hotell Baltic, kvarteret Mejseln, kapellet på Skogskyrkogården, Westergrenska stiftelsen, Erikssonska stiftelsen, Tolvfors kraftstation samt Södra station. Alla dessa håller hög arkitektonisk kvalitet. Mest synlig i stadsbilden är stationsbyggnaden från 1926 - ett av de förnämsta stationshusen i svenskt tjugotal.

Stationen ersatte en äldre träbyggnad inför invigningen av det privata järnvägsbygget Ostkustbanan 1927. Tillsammans med Uppsala-Gävle järnväg från 1870-talet bildade Ostkustbanan därefter Trafikförbundet Uppsala-Norrland. Järnvägstrafiken drevs privat fram till 1933 då den förstatligades. Byggnaden fick bara en kort livslängd som station. Efter att Statens Järnvägar tagit över driften, stängdes Södra station och all trafik koncentrerades till Gävle Centralstation.

Byggnaden har genom åren använts bland annat som danspalats, under namnet Maxim.

Arkitekturen

Wetterling planerade först en putsad byggnad, men ändrade sig - troligen inspirerad av Ragnar Österbergs tegelarkitektur. Stationshuset byggdes istället av tegel och utformades som en storslagen port mot staden. En väldig glasad bågöppning i det breda gavelpartiet vänder sig mot Brunnsgatan respektive perrongen, med en genomgående väntsal med kassetterat tunnvalv. På vardera sidan om väntsalen grupperar sig stationens övriga funktioner. Wetterlings tegelbehandling skiljer sig från förebilderna då han dämpar fogarnas verkan genom att använda färgat bruk. Detta ger ett närmast textilt intryck. Arkitektens intention går att utläsa av de vackra tuschritningar som finns över byggnaden. De första skisserna till stationen gjordes av Artur von Schmalenseé och i det slutliga projektet samarbetade Gunnar Wetterling med Gunnar Jacobson.

Södra stations framsida.

Skyddsbestämmelser för Gävle södra station

Byggnadsminnesförklaringen omfattar stationshuset. Skyddsområdet omfattar del av fastigheten Norrtull 36:19.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaden får inte rivas, vare sig i sin helhet eller delar därav.
  2. Byggnaden får inte byggas till, byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  3. Byggnadens stommar får inte rivas, byggas om eller ersättas med andra material.
  4. I den före detta väntsalen får inte ingrepp i eller ändring av äldre fast inredning göras.
  5. Byggnaden ska vårdas och underhållas så att den inte förfaller. Vård och underhåll ska utföras på ett sådan sätt att det kulturhistoriska värdet inte minskar och ska ske med material och metoder som är anpassade till byggnadens egenart.
  6. Skyddsområdet får inte ytterligare bebyggas eller på annat sätt förändras.

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1986
Typ av bebyggelse: Tågstation
Ägare: Privat

På Svenska industriminnesföreningens hemsida finns mer att läsa om södra station Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss