Gamla pappershandeln

Ett äldre hus i grå färg med många fina detaljer, tinnar och torn.

Kring sekelskiftet 1900 var byggmästaren Olof Johansson verksam i Edsbyn med omnejd. Mer än tvåhundra byggnader, de flesta i Ovanåkers socken, bär hans signatur. Han ritade och byggde allt från villor med träpanel och snickarglädje till magnifika mangårdsbyggnader och ladugårdar.

Inne i Edsbyn, som då var ett framväxande industrisamhälle, uppförde Olof riktiga affärshus. Gamla pappershandeln vid Långgatan är ett exempel på dessa, och dessutom ett av de större och bäst bevarade som Johansson ritat.

Per Persson på gården Olanders beställde affärshuset 1907. Byggnaden hade lokaler för bank och butik i nedre våningen, och bostäder i den övre. Ägaren bodde inte själv i huset, utan allt hyrdes ut. Ursprungligen fanns Bollnäs folkbank och en guldsmedsfirma i bottenvåningen. Så småningom efterträddes guldsmeden av en pappershandel - vilken gett byggnaden sitt namn.

Arkitekturen

Den stora träbyggnaden har ett representativt yttre - med symmetriskt komponerade fasader, inspirerade av renässansen, mot gatan. Gårdssidan är enklare till sin utformning. Då huset fortfarande var relativt nytt, byttes de ursprungliga butiksfönstren ut mot moderna skyltfönster. Dessa är elegant inpassade i fasaden och av sekelskifteskaraktär. Gamla pappershandeln är även i övrigt anmärkningsvärt väl bevarad, med bland annat innanfönster och den ursprungliga inredningen i trapphuset.

Pappershandeln är en av Olof Johanssons bästa byggnader. Den är originell och genomarbetad in i detalj. Olof och särskilt hans medarbetare utvecklades och följde med i sin tid. Mycket tidstypiska är de närmast standardiserade snickerierna, vilka de använt i många av sina byggnader. Än idag används bottenvåningen för butiks- och kontorslokaler och i övervåningen finns lägenheter.

Här ser man huset från sidan

Uthuset, som vi ser bakom gården, omfattas inte på samma sätt av skyddsföreskrifterna.

Skyddföreskrifter för Gamla pappershandeln

Skyddsområdet omfattar hela fastigheten Norra Edsbyn 37:2.

Skyddsföreskrifterna gäller butiksbyggnaden, Gamla pappershandeln.

Karta över skyddsområdet

Karta över skyddsområdet

  1. Byggnaden får inte rivas, flyttas eller byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Inre ombyggnad som medför ingrepp av stommen får endast utföras efter förslag som godkänts av länsstyrelsen.
  3. Byggnaden ska vårdas så att den inte förfaller. Det underhåll som krävs ska ske på ett sådant sätt att byggnadens kulturhistoriska värde inte minskar.
  4. Skyddområdet och de byggnaderna som ingår i området ska hållas i sånt skick att butiksbyggnadens kulturhistoriska värde inte minskar.

Fakta

Byggnadsminnes­förklarat: 1990
Typ av bebyggelse: Handel
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss