Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Buregården

Buregården sett från gatan

Buregården på Söder i Gävle är en trävilla i två våningar uppförd 1880 i fornnordisk stil. Byggnaden ritades av Gävles då nyblivne stadsarkitekt Erik A Hedin som ritkontor och privatbostad för arkitekten själv med familj.

Buregården på Söder i Gävle är en trävilla i två våningar uppförd 1880 i fornnordisk stil. Byggnaden ritades av Gävles då nyblivne stadsarkitekt Erik A Hedin som ritkontor och privatbostad för arkitekten själv med familj.

Hedin har haft stor betydelse för Gävles utveckling och framväxt. Han var engagerad både i stadsplaneringen och utformandet av byggnaderna och verkade även som arkitekt. Han ritade ett femtiotal byggnader i stan med omnejd. Buregården ligger i ett sammanhang med fyra andra byggnader ritade av Hedin vilka tillsammans utgör en välbevarad och för sin tid karakteristisk miljö.

Interiören och exteriören

Buregården tillhör den generation av byggnader som uppfördes i en rusch efter stadsbranden 1869. Buregården byggdes enligt senaste mode och med moderniteter som badrum med rinnande vatten. Delar av badrummet i övre våningen har bevarats sedan uppförandet. Även i övrigt har interiörerna bevarats utan några större förändringar.

Rumsindelningar och alla snickerier finns bevarade i hela huset. I bottenvåningen finns en köksinredning och även ytskikt på väggarna bevarade. Exteriören har de typiska detaljerna för den stil som kallas den fornnordiska stilen. Den ursprungliga färgsättningen var troligen svarttjärad panel.

Buregården sett från trädgården

Skyddsföreskrifter för Buregården

Skyddsområdet omfattar fastigheten Söder 17:7, Kvarteret Buregården 7, Buregården.

Skyddsföreskrifterna gäller enligt karta.

Karta över skyddsområde

Karta över skyddsområde

  1. Huvudbyggnaden får inte rivas, flyttas byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör. Uthuset får inte byggas om eller på annat sätt förändras till sin exteriör.
  2. Ändring av huvudbyggnadens rumsindelning eller andra åtgärder som innebär ingrepp i bärande stomme får inte göras.
  3. I huvudbyggnaden får äldre fast inredning såsom golv, tak, dörrar, lister, foder, eldstäder, murstockar, trappor, skåp etcetera inte tas bort eller på annat sätt förändras. Detta gäller även äldre VVS-installationer som till exempel radiatorer och handfat.
  4. I de rum som markerats med ett kryss (se planritningen över Buregården) får inte ytskiktet tas bort, målas över klistras över eller på annat sätt förändras. Gäller även den väggfasta bokhyllan i rum 104.
  5. Byggnaderna ska i samråd med länsstyrelsen underhållas så att de inte förfaller. Vård och underhållsarbeten ska utföras med sådana material och metoder att det kulturhistorisk värdet inte minskar.
  6. Skyddsområdet ska hållas i sådan skick att miljöns karaktär inte förvanskas. Inom skyddsområdet får ytterligare byggnader inte uppföras.
Planritning över BuregårdenFörstora bilden

Planritning över Buregården

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1999
Typ av bebyggelse: Bostadshus
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss