• Eldningsförbud i Gävleborgs län

    På grund av den höga brandrisken i skog och mark har Länsstyrelsen Gävleborg, i samråd med länets räddningstjänster, beslutat om eldningsförbud utomhus i hela Gävleborgs län. Eldningsförbudet gäller från och med fredagen den 9 juni klockan 11.00 tills vidare.   Due to the high fire risk in forest and land, the County Administrative Board of Gävleborg, in consultation with the county rescue services, has decided on a fire ban outdoors in the whole of Gävleborg County. The fire ban is valid from Friday, June 9 at 11 am until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Gävleborgs länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bränneridrängarnas hus

Bränneridrängarnas hus och i bakgrunden ser vi Strömsbro kyrka

”Bränneridrängarnas hus” kallas de stugor som byggdes som bostäder för Kronobränneriets bränneridrängar. Husen byggdes samtidigt som Kronobränneriet år 1776. Raphael Pousette ritade stugorna, liksom de flesta andra byggnader som hör till bränneriet.

Längs Storgatan i Strömsbro står idag fyra små rosa hus. Dessa är de som finns kvar av de ursprungligen sju stugor som byggdes som bostäder för bränneridrängarna vid Kronobränneriet, då det anlades 1776. Nu är husen ombyggda till enfamiljsvillor, men ursprungligen inrymde varje hus två lägenheter om kök och kammare.

Storgatan var från början den bruksgata som sammanband herrgården och arbetarbostäderna med bränneriet. Numera har den blivit en bigata, avskuren från sitt ursprungliga samband med bränneriet genom den nya stora vägen nedanför. Men under 1700-talet var den en viktig länk i brukssamhället. Det är Raphael Pousette som ritat stugorna, liksom de flesta andra byggnader som hör till bränneriet. De är uppförda i timmer med reveterade fasader och rosa puts. Taken är brutna med valmade gavelspetsar, liksom flyglarna på herrgården. Då Gefle Manufactur AB köpte fabriksområdet revs tre av husen för att ge plats för Engelska byggningen.

Bränneridrängarnas hus

Skyddsföreskrifter för Bränneridrängarnas hus

Skyddsområdet omfattar de fyra hus kallade Bränneridrängarnas hus i kvarteret Mäskaren 2.

Skyddsföreskrifterna gäller samtliga byggnader enligt karta.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna Bränneridrängarnas hus får inte utan länsstyrelsens tillstånd rivas, flyttas eller byggas om till sitt yttre eller på annat sätt förändras.
  2. Byggnaderna ska ägnas för deras bestånd erforderligt löpande underhåll med sådana material och arbetsmetoder som deras kulturhistorisk värde kräver.
  3. Tomtmarken med därpå befintlig trädvegetation ska vårdas på ett sådan sätt att byggnadernas utseende och karaktär inte förvanskas.
Ett av bränneridrängarnas hus

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1977
Typ av bebyggelse: Arbetarbostad
Ägare: Privat

Kontakt