Aktuella vädervarningar i Gävleborgs länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bränneridrängarnas hus

Bränneridrängarnas hus och i bakgrunden ser vi Strömsbro kyrka

”Bränneridrängarnas hus” kallas de stugor som byggdes som bostäder för Kronobränneriets bränneridrängar. Husen byggdes samtidigt som Kronobränneriet år 1776. Raphael Pousette ritade stugorna, liksom de flesta andra byggnader som hör till bränneriet.

Längs Storgatan i Strömsbro står idag fyra små rosa hus. Dessa är de som finns kvar av de ursprungligen sju stugor som byggdes som bostäder för bränneridrängarna vid Kronobränneriet, då det anlades 1776. Nu är husen ombyggda till enfamiljsvillor, men ursprungligen inrymde varje hus två lägenheter om kök och kammare.

Storgatan var från början den bruksgata som sammanband herrgården och arbetarbostäderna med bränneriet. Numera har den blivit en bigata, avskuren från sitt ursprungliga samband med bränneriet genom den nya stora vägen nedanför. Men under 1700-talet var den en viktig länk i brukssamhället. Det är Raphael Pousette som ritat stugorna, liksom de flesta andra byggnader som hör till bränneriet. De är uppförda i timmer med reveterade fasader och rosa puts. Taken är brutna med valmade gavelspetsar, liksom flyglarna på herrgården. Då Gefle Manufactur AB köpte fabriksområdet revs tre av husen för att ge plats för Engelska byggningen.

Bränneridrängarnas hus

Skyddsföreskrifter för Bränneridrängarnas hus

Skyddsområdet omfattar de fyra hus kallade Bränneridrängarnas hus i kvarteret Mäskaren 2.

Skyddsföreskrifterna gäller samtliga byggnader enligt karta.

Karta över skyddsområdeFörstora bilden

Karta över skyddsområde

  1. Byggnaderna Bränneridrängarnas hus får inte utan länsstyrelsens tillstånd rivas, flyttas eller byggas om till sitt yttre eller på annat sätt förändras.
  2. Byggnaderna ska ägnas för deras bestånd erforderligt löpande underhåll med sådana material och arbetsmetoder som deras kulturhistorisk värde kräver.
  3. Tomtmarken med därpå befintlig trädvegetation ska vårdas på ett sådan sätt att byggnadernas utseende och karaktär inte förvanskas.
Ett av bränneridrängarnas hus

Fakta

Byggnadsminnesförklarat: 1977
Typ av bebyggelse: Arbetarbostad
Ägare: Privat

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss