Fisketillsyn

En fisketillsynsperson ser till att bestämmelser och regler om fiske och fiskevård följs.

Vad innebär fisketillsyn?

I Sverige är fritidsfisket är en viktig del av vårt nyttjande av naturresurser. För vissa fiskbestånd behövs det dock regler. En förutsättning för att fiskereglerna ska vara effektiva är att de respekteras. Därför behövs fisketillsyn, dels för att följa upp om reglerna följs, dels för att sprida information om gällande regler och deras syfte.

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för kontroll som till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får ta fisk, redskap och annan egendom i beslag inför utredning av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan från Länsstyrelsen får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vid ansökan gör vi en personkontroll av lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.

En fisketillsynsutbildning gäller i sex år därefter krävs en fortbildning för att kunna få förnyat förordnande.

För att få ett förordnande måste du först ha en uppdragsgivare. Oftast är uppdragsgivaren en fiskevårdsområdesförening. Föreningen avgör om det finns ett behov av fler tillsynspersoner i området. Kontakten med en uppdragsgivare är alltså det första steget du tar för att bli fisketillsynsperson.

Länsstyrelsen ska vid prövning av ansökan även bedöma allmän skötsamhet, därför görs förfrågning i polisens brotts- och misstankeregister. Ansökan om förordnande av fisketillsynsperson gör du med blankettenPDF  ansökan om förordnande. Ansökan skickas till det län (Länsstyrelse) som du är folkbokförd i. Själva ansökan ska innehålla, förutom personuppgifter, vilket område som förordnandet avser. Om ansökan gäller ett nytt förordnande bifogas utbildningsbeviset.  

Fisketillsynsutbildningar i Gävleborg

Länsstyrelsen i Gävleborg har utexaminerat ett antal utbildningsledare som leder kurser i fisketillsyn.

Nya fisketillsynspersoner måste genomgå en grundutbildning med någon av länsstyrelsens utbildningsledare med godkänt resultat innan ansökan om förordnande lämnas in. Utbildningen omfattar totalt 14 timmar och kan fördelas som intensivkurs över en helg eller som kvällskurser under några veckor.

Under hösten 2018 började utbildningsledarna i Gävleborg även att hålla repetitionskurser som alla fisketillsynspersoner måste genomgå för att få förlängning av sitt befintliga förordnande. Repetitionskursen är totalt 7 timmar och fisketillsynspersoner måste genomgå denna kurs innan ansökan om förlängning kan beviljas (vart sjätte år).

Om du vill veta mer eller anmäla intresse för att genomgå någon av utbildningarna är du välkommen att kontakta länsstyrelsen.  

Kontakt