Utsättning av fisk och kräftor

För att plantera ut fisk eller kräftor i ett vattenområde krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt förordningen om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Beslut om tillstånd meddelas normalt inom fyra veckor.

Länsstyrelsen tar hänsyn till utplanteringens syfte och vattenområdets skyddsvärde, samt gör en avvägning mellan nytta och risk vid prövning av din ansökan.

Ytterligare bestämmelser som reglerar utplantering av fisk och kräftor finns i föreskrifterna (HVMFS 2021:7) om att sätta ut eller flytta fisk i naturen.

Du kan ansöka om utplantering av fisk via blankett eller formuläret på denna sida.

SökandeFiskUtplanteringVatten
Utplantering i... * (obligatorisk)
Utplantering i...

Kommun/Kommuner * (obligatorisk)
Kommun/Kommuner


Slutet vattensystem
Slutet vattensystem


Har fiskerättsägarna godkänt att utplanteringen av fisk ska göras? * (obligatorisk)
Har fiskerättsägarna godkänt att utplanteringen av fisk ska göras?
Leverantör av utplanteringsmaterial


Vatten varifrån utplanteringsmaterialet ska tasTransportörSignalkräfta - hanteringsområde

Havs- och vattenmyndigheten har infört ett så kallat hanteringsområde för signalkräftor i Sverige för att minimera spridning av arten. I hanteringsområdet får signalkräfta fiskas och hanteras okokt. Området omfattar Vänern och Dalälven och söder ut. Öland och Gotland, liksom flera vatten inom hanteringsområdet är skyddsområde för flodkräfta. Här får signalkräfta inte fiskas eller hanteras.

Kontakt

Landshövding

Per Bill

Besöksadress

Borgmästarplan 2, Gävle

Postadress

801 70 Gävle

Organisationsnummer

202100-2437

Följ oss