Lustigkulle-Rågåstjärn

En vägvisare i skogen.

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

I naturreservatet Lustigkulle-Rågåstjärn skyddas Rågåsen och en mindre rullstensås för framtiden. Här växer en 130-årig tallskog och mellan de ålderstigna tallarna ringlar promenadvänliga stigar fram längs åskrönen.

Rullstensåsar bildade efter inlandsisens avsmältning

Rågåsen och åsen mellan Fisklösen och Ljustjärnan är rullstensåsar som bildats under istiden. Åsarna har ett skarpt krön eftersom de bildats över högsta kustlinjen och aldrig rundats av vågors svall. Högsta kustlinjen kallas den högsta nivå som havet nådde när de stora inlandsisarna höll på att smälta ned. Sådana åsar som stack upp över havsnivån kallas för getryggsåsar. Rågåsens högsta punkt är Lustigkullen, som når 40 meter över sjöytan.

Barrblandskog som är rik på svamp

Åsarna är klädda av 130-årig tallskog. Här och var i skogen står även betydligt äldre trädjättar med uppemot 200 år på nacken. I gammelskogen finns gott om svamp. Ett exempel är skrovlig taggsvamp, en sällsynthet som bara växer i riktigt gamla barrskogar. De gråbruna hattarna dyker upp i skogen från juli till oktober.

Fisklösen har ett rikt fågelliv

I reservatet ingår den lilla sjön Fisklösen. På vattnet syns ofta knipor dyka efter föda. Med lite tur får du höra storlommens ödsliga rop från någon av områdets långa sjöar.

Åsarna är en del av Malingsbo-Kloten

Malingsbo-Kloten är ett stort naturreservat med stora skogar och många sjöar. Reservatet bildades för att skydda möjligheterna att utöva det breda friluftslivet som är möjligt här. Det stora reservatet är nämligen mycket välbesökt tack vare områdets goda förutsättningar för vandring, paddling och fiske. Lustigkulle-Rågåstjärn ligger inne i Malingsbo-Kloten, men här gäller andra regler för markägare och besökare än i det omgivande reservatet - se föreskrifterna nedan.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
  • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar, plocka eller gräva upp örter, mossor, lavar och vedsvampar,
  • elda,
  • fånga eller insamla ryggradslösa djur,
  • inplantera för området främmande växt- eller djurart,
  • köra motordrivet fordon i terrängen,
  • störa djurlivet t.ex. genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig närmare rovfågelbo, lya eller gryt än 100 meter,
  • medföra okopplad hund,
  • tälta under längre tid än två dygn på samma plats.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Anders Heurlin

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250339

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 50 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.