Säterdalen

I Säterdalen finns ett omväxlande landskap med branta raviner och böljande skogsbackar. På ravinens botten slingrar sig Ljusterån fram. En vandringsled går genom dalen längs med Ljusteråns stränder. Här finns en unik och fantastiskt vacker natur, men även en kunglig rastplats!

I Säterdalen finns flera fina vandringsleder. I foldern som finns under "Mer information" kan du läsa om flera olika turförslag med olika längd.

Entréer till Säterdalen

Du kan komma in i området från sex olika håll. Entréerna vid folkparken och Norddalen (1 och 4) är de entréer som vi prioriterar och där du säkrast kan hitta ved vid rastplatserna, med mera.

Karta över Säterdalen där de sex olika entréerna är markerade

Karta över Säterdalen där de sex olika entréerna är markerade. Kartan finns i foldern, som ligger under Mer information, samt även på samtliga informationstavlor vid entréerna.

1. Folkparken – stora entrén. Här finns flera parkeringsplatser och nere i dalen, vid gångvägen efter första bron finns en stor informationstavla. Lekplats, servering och fäboden ligger utanför reservatet. Vid prins Gabriels rastplats finns bord, bänkar och eldstad med ved. Gå mot fäboden, följ sedan skyltningen mot Prins Gabriels rastplats och Kärleksudden. Vägbeskrivning till parkeringen.länk till annan webbplats

2. Reningsverket/Kônsta. Parkeringsplats och informationsskylt. Vid denna entré kan man köra ned i dalen och ända fram till Ljusterån. På andra sidan bron ligger stånggången. Vid byggnaden som hör till denna anläggning finns informationsskyltar om den märkliga stånggången. Vandra vidare på lederna inne i dalen, både uppströms, nedströms eller mot Sofiagruvan. Vägbeskrivning till parkeringen.länk till annan webbplats

3. Sofiagruvan. Flera parkeringsplatser och grillplats med bord och bänkar (ej under länsstyrelsens förvaltning). Cirka 700 meters vandring till stånggången nere i dalen. Sista biten är brant och kan vid regn och på hösten vara lerig och hal. Vägbeskrivning till Sofiagruvanlänk till annan webbplats

4. Norddalen-Almbacken. Flera parkeringsplatser, utedass och flera rastplatser. Enkelt rastbord efter ett par hundra meter och en stor rastplats ytterligare ett par hundra meter in i dalen vid Almbacken. Vid grillstugan finns bänkar och eldstad och oftast tillgång till ved. Hela leden och grillstugan är tillgänglighetsanpassad, men tyvärr är de handikappsanpassade dassen tillfälligt avstängda pga skadegörelse. Enkelt dass finns tills vidare. (Okt 2020) Vägbeskrivning till parkeringen.länk till annan webbplats

5. Troladan. Här finns parkering och informationstavla samt en fin gammal lada som har restaurerats. Ingen rast- och grillplats vid parkeringen, men nere vid Åbron finns två rastbord. Genom att starta här får man på vandringen först uppleva de öppna slättmarkerna och förändringen ned i den lummiga dalen. Vägbeskrivning till parkeringen.länk till annan webbplats

6. Ljusterbro. Här finns utedass, slogbod och grillplats med ved alldeles intill parkeringen. Kör försiktigt på vägarna ned hit, de kan vara gropiga eller sönderregnade. Vägen är avstängd för genomfartstrafik, men man kan köra ned till Ljusterbro österifrån. Härifrån är det inte långt att vandra längs ån till Franssons stugor - se nedan. Vägbeskrivning till parkeringen.länk till annan webbplats

Franssons stugor

I Säterdalens norra del ligger Franssons stugor. I dessa enkla stugor finns möjlighet att rasta och söka skydd för regnet. Intill stugorna finns en enkel eldstad och bänkbord och i ett av uthusen finns ett enkelt utedass. Stugorna kommer man enklast till via entrén vid Ljusterbro i norra delen av området, men det går naturligtvis även att vandra upp hit från till exempel Norddalen.

Mat, lek och uppträdande på Säterdalens egen webb

Här finns så mycket att göra att Säters kommun valt att göra en egen webbplats om området. Där finns även information om folkparken, lekplatsen och matserveringen som ligger alldeles intill naturreservatet.
Säterdalens egen webbplatslänk till annan webbplats.

Tillgänglighetsanpassat i Säterdalen

Folkparksentréen handikapps-P

Sommartid finns det p-platser för handikappade nere vid restaurangen. Då åker man ned vägen under Säterdalsportalen till Folkparken. Då kommer man ända ned i dalen och slipper backen.

Norddalen-Almbacken

Utgå från entrén vid Norddalen. Leden mellan Norddalen och Almbacken är tillgänglighetsanpassad. Här kan man ta sig fram med rullstol, barnvagn och även om du är synskadad. Vid Almbacken finns en grillstuga med eldstad och bord och bänkar under tak. Vid parkeringen finns ett tillgänglighetsanpassat torrdass, som tyvärr just nu har utsatts för skadegörelse (okt 2020). Bilder på anläggningen finns i bildspelet nedan.

Prins Gabriels rastplats

Utgå från entrén vid folkparken. Följ gångvägen mot fäboden, och vägvisning mot Prins Gabriels rastplats. Vid rastplatsen kan du äta din matsäck och grilla vid eldstaden. Hela gångvägen från folkparken fram till rastplatsen är tillgänglighetsanpassad, samt även själva rastplatsen. Bilder på anläggningen finns i bildspelet nedan.

Som en sydlig ravin med frodiga lövskogar

Betraktad från ovan framträder vegetationen i Säterdalens ravinsystem som ett slingrande grönt stråk mot det omgivande slättlandskapet. Att det är så frodigt nere i ravinen beror på en kombination av gynnsamt klimat, näringsrik lövskogsförna och finkorninga jordar. Så stora och sammanhängande lövskogar är ovanligt i dessa delar av landet. Så passa på! Här kan du uppleva samma mustiga frodighet som i en sydländsk ädellövskog.

Prins Gabriels rastplats

Prins Gabriel, hertig av Dalarna, fick en dopgåva av dalfolket. Den består av två platser som vi hoppas kommer att sprida glädje till alla besökare — stora som små. Den ena delen av gåvan hittar du här i Säterdalen. Följ gångvägen mot fäboden, så hittar du vägvisning mot Prins Gabriels rastplats. Slå dig ner och njut av omgivningen. Vid rastplatsen kan du äta din matsäck och kanske grilla något på grillen? Fortsätt sedan stigen en bit till så kommer du till Kärleksudden. Där hittar du en bänk i röd älvdalskvartsit som har ett "syskon" på en annan plats i Dalarna. Kan du gissa var?
Läs mer om platsens tillgänglighetsanpassningar under Besöksinformation nedan.

Den andra delen av dopgåvan är ett skidspår i Koppångens naturreservat, som kommer att anläggas under vintern 2021. Skidspåret i Koppången.

Sprängande springkorn och gulliga gullpudror

Lövskogen skapar en näringsrik jordmån, som i sin tur gynnar floran. Några av de typiska lundväxter som finns här är den gulgröna gullpudran, ormbär och springkorn. Springkorn är en rolig växt, som kan roa både barn och vuxna. När du rör vid de mogna frukterna, öppnar de sig med en explosion. Av fruktkapseln blir det bara kvar en spiralformad växtdel. Vid inventering av kärlväxter i området hittades närmare 350 arter. Men det är inte bara växter som trivs i den skyddande dalen. Här finns också en stor rikedom bland fåglar, insekter och svampar.

Den levande ravinen äter av omgivningarna

Säterdalen är ett av Sveriges bästa exempel på ett levande ravinlandskap. Ravinerna växer och utvecklas hela tiden genom en rad naturliga faktorer. Efter den senaste istiden avlagrades stora mängder finkornigt material i detta område. Genom dessa avlagringar har sedan Ljusterån och Hyttbäcken letat sig fram och grävt sig allt djupare ned. När flödena nådde ned under grundvattennivån, ökade snabbt erosionen. Idag ser vi alltså resultatet av flera tusen års vattenverksamhet. Odlingsmarkerna intill ravinerna slukas sakta av den växande dalen. Säterdalen har idag cirka 35 sidoraviner och på de djupaste ställena har ån skurit sig ned 50 meter under omgivningen.

Lummig grön skog sedd från en höjd

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Säters dal förr i tiden

Från att tidigare ha uppvisat vidsträckta åker- och ängsmarker med slåtter och bete har dalen under de senaste 100 åren vuxit igen. Ljusterån har under mycket lång tid utnyttjats för kraftändamål. Flera smedjor och bruk har funnits här i dalen. Bland annat låg Sveriges första kopparmyntverk i Säterdalen. Rester av dammar och grunder finns ännu kvar, även efter alla de skvaltkvarnar som varit i bruk tidigare.

I boken Säters Dal leder oss Tomas Ljung genom Säterravinernas vindlande lövgångar. Många lärda röster från skilda tider skyndar till och blir våra ciceroner. Skildringarna illustreras av ett stort antal fotografier av Dalarnas store naturporträttör, P. Roland Johansson, som under mer än trettio år dokumenterat Säterravinerna. Så följ med på vandringsfärd i Dalarnas Dal!
Beställ boken här

Foto på sidan: Maria Jons, Andreas Gällerspång och Stefan Hamréus, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • skada växande eller döda, (stående eller i kullfallna), träd och buskar, gräva upp växter, insamla mossor, lavar eller vedsvampar.
 • cykla eller rida annat än på de leder som är markerade för cykling och ridning. Utöver dem är det även tillåtet att cykla på vägarna som korsar området vid Norddalen, Åbron och Ljusterbron.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Cykelled Cykelled
 • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Servering Servering
 • Tillgänglighet Tillgänglighet
 • Toalett Toalett
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Andreas Gällerspång

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250331

Fakta

Bildades: 2001
Storlek: 541 ha
Kommun: Säter
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.