Prästön

En ö i en stor sjö en blå och solig sommardag

Prästön, som är beläget i Insjön, är ett omtyckt picknickställe för båt- och skridskoburna.

Ön är skyddad för den lummiga lövskogen och förekomsten av fackelbomster. Fågellivet utgörs framförallt av hackspettar, men även tornfalken och lärkfalken häckar här.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • störa djurlivet genom t ex klättring i boträd, närgången fotografering av fågelbo, lya, gryt eller motsvarande,
  • köra motordrivet fordon,
  • medföra ej kopplad hund,
  • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar, skada vegetationen i övrigt genom att plocka eller gräva upp blommor, gräs, mossor eller lavar,
  • tälta eller förtöja båt mer än ett dygn

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Tobias Ekendahl

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250324

Fakta

Bildades: 1954/1987
Storlek: 20 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.