Ärtknubben

Utsikt från ett berg över sjöar och skogar. Ett vindskydd syns på sidan av bilden.

Efter en ganska lång färd på bitvis dåliga grusvägar, kommer man fram till Ärtknubben. Nja, den sista biten upp till toppen får man ta sig på egna ben, men väl däruppe kommer belöningen. En vidunderlig utsikt över skogslandskapet runtomkring och vackra sjöar. Gör upp en eld vid vindskyddet och vila benen och sinnet!

Från bördig granskog till mager tallskog

Skogen har stor variation. I de lägre liggande delarna växer en bördig, äldre granskog. Ju närmare toppen man kommer tar tallen över. Tallar som högst uppe på toppen växer envist och knotigt mot väder och vind. Men här finns även inslag av rikligt lavklädda aspar, sälgar och björkar i fuktigare partier. Området är inte opåverkat av skogsbruk, men tack vare den bördiga marken, har en naturskogsartad blandad skog kunnat utvecklas på ganska kort tid. Döda träd, både liggande och stående, finns i mycket stor mängd. Arten stubbfuktbagge är en av många insekter som trivs här.

Fiskar och musslor lever tillsammans

I reservatet finns sjöarna Ärten och Fjällgrycken och däremellan rinner Ärtån. I de båda sjöarna finns gädda, abborre, mört, lake och öring. Men den mest spännande arten i sammanhanget är nog flodpärlmusslan, som har ett livskraftigt bestånd i Ärtån. Musslan lever ett spännande liv eftersom den i larvstadiet befinner sig upp till 10 månader i gälarna på en öring. Därför är det livsviktigt för den att det finns öring i ån, vilket här är fallet. För att kunna växa till efter parasitstadiet måste den lilla musslan hamna på en plats i en sand- eller grusbotten som genomströmmas av friskt vatten, där musslan kan andas och filtrera näring. Efter några år börjar musslorna sticka upp ur bottensanden. Flodpärlmusslan blir vanligen könsmogen i 15–20-årsåldern. Om förhållandena i ån är bra kan de leva riktigt länge. Den äldsta uppmätta åldern på en mussla är 256 år!

Läs mer om flodpärlmussla på Havs- och vattenmyndighetens webb.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Passera vandrandes på led eller åk direkt till toppen

Området är välbesökt och uppskattat av många för dess vackra och varierande natur. Här har man ibland friluftsgudstjänster och till och med dop! Speciellt besöksvärd är förstås toppen, där man har en fantastisk utsikt. Här finns även ett vindskydd och grillplats. Den 35 km långa vandringsleden Vildmarksleden går igenom naturreservatet. Leden börjar i utkanten av norra Bjursås, går över Andersbo, Sörskog, Ärtknubben och sedan tillbaka över Björsberg och slalombacken och åter till Bjurs.
Läs mer om Vildmarksleden härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Parkering i norr och söder

Vägen som leder fram till den norra parkeringen är stängd med vägbom under vinterhalvåret (september-maj). Under den tiden går det att nå området via vägen i söder. Där finns en parkering och från den går man sedan genom naturreservatet för att komma till toppen och utsikten. Under sommarhalvåret är den norra vägen öppen.

Foto: Carl Lehto och Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna träd och buskar, med undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark med följande undantag: skoter får framföras på de i beslutskartan markerade skoterlederna då marken är snötäckt,
  • vaska efter guld eller andra mineraler i Ärtån.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (tex insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Eldplats Eldplats
  • Rast-/vindskydd Rast-/vindskydd
  • Skoterled Skoterled
  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 2018
Storlek: 149 ha
Kommun: Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000
Beskrivningen av områdets Natura 2000-värden går att läsa i skötselplanen nedan.

Obs! Nybildat reservat svårt att hitta till!

Nybildade reservat kan vara svåra att hitta ut till. Det tar åtminstone ett år innan vägvisare, gränsmarkering, informationsskylt samt eventuell parkeringsplats är på plats. Vill du vara säker på att hitta rätt, kontakta gärna oss innan!

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.