Stackharen

Utsikt över en buskbeklädd ö i höstfärger

Stackharen är en ö i Dalälven och naturligtvis svår att komma till om man inte har tillgång till båt. Därför har det blivit en fristad för fågellivet.

Svår ö att ta sig fram på - men spännande!

Om man trots allt lyckas ta sig hit är det på öns norra udde som det är lättast att ta sig i land. Där finns lite torrare mark och en dunge granar. Resten av ön är svårpromenerad då marken består av stora tuvor som gör att man nästan tar ett steg framåt och två steg bakåt.

Många ovanliga fåglar och ett gammalt torn

Hovran tillhör Dalarnas artrikaste fågelsjöar och har återkommande häckande fåglar. Till exempel kan nämnas gulärla, rosenfink, rörsångare, härmsångare, gräsand, skedand och årta. På Stackharen, eller "Stackar'n" som man säger här i trakten, finns ett gammalt fågeltorn. Från detta har man fin utsikt över ön.

De tidigare rätt öppna betesmarkerna håller nu på att växa igen, med löv men även enstaka granar. I slutet av 70-talet betades området med får.

Ombildning av reservatet

Stackharen bildades till en början som en fridlysning. Bestämmelserna från 1959 är omoderna och håller på att ses över. Då norra delen av Brunnaön, som ligger söder om Stackharen nu håller på att bli reservat, kommer även Stackharens naturreservat ses över. Gränserna kommer justeras och föreskrifterna ändras.

Föreskrifter

Fridlysningsföreskrifter:
Det är förbjudet att beträda ön under tiden 15 april-30 juni, om man inte har tillstånd från Länsstyrelsen. Om man får tillstånd, ska endast den väg användas, som finns i rågången mellan skifteslagen. Vidare ska endast båtlänningen i samma vägs nordände användas under tid då besöksförbud råder. Förbudet gäller inte för markägare, som vill se till eller bruka sin egendom.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Leif Helldal

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250338

Fakta

Bildades: 1959
Storlek: 43 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.