Lilla Älvgången

Lilla Älvgången är en del av Hovranområdet - Dalarnas mest förnäma fågellokal. Det är ett värdefullt våtmarksområde med slåttermarker och betade strandängar. Hovran och Lilla Älvgången har stor betydelse för rastande och häckande våtmarksfåglar. Tillsammans med naturreservatet Stadssjön (Hedemora kommun) finns här många kilometer tillgängliggjorda leder, rastplaster och fågeltorn.

Lilla Älvgången en del av stora Hovran

Namnet Lilla Älvgången kommer från den naturliga kanal som skiljer fastlandet från ön Stora Grundet. Ön ligger i den utvidgning av Dalälven, som kallas Hovran. Hovran är ett internationellt utpekat område med stora värden för rastande och häckande fåglar. Här finns en säregen sammansättning av både nordliga och sydliga arter. Det har blivit så, eftersom området befinner sig mitt i den biologiska norrlandsgränsen.

Växter i området

Flera sällsynta växter går att finna i Lilla Älvgången. Bland dessa kan nämnas krusnate, kalmus och den rödlistade arten bågsäv. Mandelpil är en annan ovanlig art som växer i området.

Kulturhistoria

Lilla Älvgången hävdades fram till mitten av 50-talet som slåtterängar och betesmarker. När vattenregleringen av Dalälven utökades i mitten av femtiotalet avtog bruket av de strandnära områdena. Då började igenväxningen av lövsly och buskar. I början av 90-talet gjordes omfattande restaureringsinsatser som kontinuerligt har fortsatt. Nu börjar området återfå sin forna karaktär av slåtter- och betesmarker.

Fågeltorn och vandringsled för alla

Ett tillgänglighetsanpassat fågeltorn finns i Lilla Älvgången. Ramper och grusgångar gör det möjligt för alla att ta sig ut och upp i tornet. Vid parkeringen finns torrtoa (vanlig+rullstol), och rastbord. Slå dig ner och lyssna på näktergalens fantastiska sång eller studera hur humlen slingrar sig upp i lövträden.

Vid själva älvgången finns också en tillgängliggjord grillstuga.

Lederna i Lilla Älvgången och det intilligande Stadsjöns naturreservat har en slät och jämn yta att gå, cykla eller rulla med rullstol på. Lederna används även av ryttare som är hänvisade till ledens ena kant. Den börjar vid parkeringen vid Lilla Älvgången och går norrut mot den smala vattenremsa som skiljer "fastlandet" från ön Hällagrundet. Härifrån kan du gå vidare ut på Hällagrundet eller vandra vidare mot Stadssjön med flera fågeltorn och rastplaster.

Vy över gräsmarker och vatten

Lilla Älvgången har röjts från igenväxande buskar för att hållas öppen för rastande fåglar. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada mark eller geologiska naturföremål,
  • framföra motordrivet fordon i terrängen,
  • medföra okopplad hund.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled
  • Rastplats Rastplats
  • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
  • Tillgänglighet Tillgänglighet

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Fakta

Bildades: 1998
Storlek: 60 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.