Hässlen

De stora hasselbestånden i Hässlens naturreservat är ett av Sveriges nordligaste. Den sällsynta nötkråkan är beroende av hasselnötter och har en större koloni här.

Gammalt finntorp med lövängar

Hässlen var från början ett gammalt finntorp. Förr slåttrades stora lövängar här. Fortfarande finns mindre partier i den norra delen som slås varje år för att behålla den biologiska mångfalden. Andra delar av de gamla ängarna betas av får.

Hasselnötter gillas av den ovanliga nötkråkan

I Hässlen är det gott om hasselbuskar. Omkring 20 par nötkråkor häckar i den intilliggande granskogen och livnär sig under vintern på hasselnötter som de samlat och gömt.

På slåtterängen växer bland annat brudsporre, fältgentiana och darrgräs. På våren växer en tät matta av blåsippor.

Kvarlämnade arter från varmare tider

Hasseln i området är en rest från när klimatet var varmare, en så kallad reliktart. I Dalarna växer den annars främst intill solvarma sydväxtberg. En annan reliktart i Hässlen är den snövita hasselmätaren, en liten fjäril som i Dalarna bara har påträffats här.

Många gårdar i södra Dalarna höll sig förr i tiden med hässlen, ett från början vilt hasselbestånd som vårdades som löväng. Det enda av Dalarnas hässlen som har överlevt in i vår tid är just Hässlen.

(Relikt= en zoologisk och botanisk term som avser en kvarlevande, oftast isolerad, djur- eller växtform. I detta fall har hasseln och fjärilen spridits hit upp under en varmare period.)

Friluftsliv

Vid Hässlen finns en enkel grillplats med bänkbord. Ved finns vid ladan intill. Vatten kan tas från en brunn. Genom reservatet löper den 16 km långa Reservatsleden som knyter ihop Hässlen med naturreservaten Realsbo hage, Pålsbenning och Blåberget.

Gräsmarker omgivna av träd och buskar i ett sommarsoligt väder

Foto: Stefan Hamreus, Länsstyrelsen i Dalarna

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • göra åverkan på mark eller geologiska naturföremål,
 • skada växande eller döda - stående eller ikullfallna - träd och buskar,
 • plocka eller gräva upp blommor, mossor, lavar och vedsvampar,
 • elda annat än på särskilt iordningställd plats,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen,
 • medföra okopplad hund,
 • tälta eller ställa upp husvagn,
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Leif Helldal

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250338

Fakta

Bildades: 1996
Storlek: 11,5 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.