Dalkarlsberget

Närbild på blå skylt med vit stjärna

Höga naturvärden blir ännu högre i detta fina skogsområde.

I Dalkarlsbergets naturreservat kan man uppleva en varierad miljö med ett flertal olika typer av biotoper. Både tallskog och gransumpskog finns representerat, och bitvis är det rikligt med död ved vilket gynnar den biologiska mångfalden. Träden är av varierande ålder, något som är ett gott tecken på skog med naturvärden. Reservatet är lämnat till fri utveckling, med förhoppningen att de naturvärden som redan finns här ska utvecklas och bli ännu större.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Anki Alfredéen

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250312

Leif Helldal

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250338

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 60 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.