Tryssjöberget

I detta reservat verkar allt finnas. Gangefs högsta punkt, över 300 år gamla tallar och en massa gamla fäbodleder. Missa inte ett besök till Tryssjöberget!

Gagnefs högsta punkt!

Tryssjöberget ligger höglänt med ett par smala sprickdalar som skär igenom området. Högst i hela Gagnefs kommun når Tryss klack med 493 m. och några lodytor förekommer i berggrunden.

Biologi med Gagnefs äldsta träd?

Det biologiska värdet är knutet till den naturskogsartade barrskogen. Här bedrevs länge fäbodbruk och skogen kolades, men det står fortfarande kvar tallar äldre än 300 år och granar äldre än 200 år. Berg, myrar och vattendrag ger variationen och bra förutsättningar för att tjäder ska trivas.

Kulturhistoria med unikt ledsystem

Tryssjöbergets naturreservat ligger i en trakt med starka fäbodtraditioner. Stigar och leder som bygger på de gamla fäbodlederna passerar reservatet, som leden mellan Tryssjöbodarna och Grånsbodarna. Lederna ingår i ett unikt och stort ledsystem som baseras just på de gamla fäbodvägarna. Det finns också flera spår från kolningsepoken i form av gamla milplatser och rester av hoprasade kolarkojor.

Friluftsliv för framtiden

Reservatet har stor potential för det framtida friluftslivet. Redan idag får många kontakt med reservatsområdet både sommar och vinter genom de väl utbyggda ledsystem som passerar området. Slogboden på Ershols klack är en tillgång liksom vandringsstigen från Tryssjöbodarna upp på Tryss klack.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar
  • framföra motordrivet fordon, gäller både barmark och snötäckt mark, med undantag från att framföra skoter på markerade skoterleder då marken är snötäckt.

Utan Länsstyrelsens tillstånd är det dessutom förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t ex insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

  • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 2008
Storlek: 255 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen