Närsberget

Skog

När du vandrar i Närsbergets naturreservat befinner du dig i en mycket artrik skog. Trots att reservatet endast är 63 hektar stort och bara några hundra meter brett finns här en stor variationsrikedom. I de fuktigare partierna växer granskog och mindre stråk med lövskog. Tallskog breder ut sig på ljusa, torra tallryggar.

Kuperad och stenig skog med många arter

Reservatet ligger i en småkuperad bergssluttning med fukthål, moränknölar och storblockiga partier. Här finns många skrymslen och vrår som nyttjas av olika arter. Några av dessa är rosenticka, asphättemossa, lunglav, stuplav, grönpyrola och nattviol.

Skogsbäck med fiskar

En liten skogsbäck, Orslan sneddar genom reservatet och i den norra delen ligger Nastutjärn. Här finns både abborre, gädda och mört. På omgivande småmyrar blommar skvattram, rosling och hjortron.

Skogens fåglar trivs här

Har du tur kan du få syn på tjädern som spelar i tallskogen eller lavskrikan, som har sin södra utbredningsgräns här vid Närsberget. Den trivs i skogar med mycket lav på träden. En vårdag kanske du ser den tretåiga hackspetten fullt upptagen med att dricka sav från en granstam. Här finns också järpe, den minsta av skogshönsen, med sin karaktäristiska tunna vissling.

Närsberget beslutades 2003 men utökades 2017 och består nu av drygt 74 hektar.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd
  • plocka mossor, lavar och vedsvampar
  • köra motordrivet fordon i terrängen.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 2003/2017
Storlek: 74 ha
Kommun: Gagnef
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.