Helgåsskogen

Gles tallskog

Området är 144 ha stort och naturen består till största delen av drygt 100-årig tallskog på relativt mager mark.

Två områden med större lövinslag visar på fäbodverksamheten som var mycket vanlig i hela Åhls socken förr. Mellan skogspartierna ligger små våtmarker jämt fördelat över området. I områdets västra sida finns en större, långsträckt myr med ett par myrgölar.

Områdets huvudsakliga naturvärden ligger i den stora andelen gamla, grova tallar, så kallade överståndare, som finns i hela området. Överståndare är träd som blivit kvar vid den senaste avverkningen och som nu har hunnit bli riktigt gamla och grova.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda träd och buskar, gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar,
  • köra motordrivet fordon i terrängen

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 2007
Storlek: 144 ha
Kommun: Gagnef och Leksand
Förvaltare: Länsstyrelsen

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.