Våckelberget och Våckelbergets skogar

Två barn sitter på en klippa med en milsvid utsikt framför sig. Tallar i förgrunden och skogar och sjöar bortåt horisonten.

På toppen av Våckelberget passar det bra att ta en paus. Njuta av matsäcken och den vidunderliga utsikten. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länsstyrelsen har fattat ett nytt beslut för reservatet. I anslutning till det statliga reservatet, har Falu kommun beslutat om ett nytt reservat - Våckelbergets skogar.

Högst upp på Våckelberget har man en milsvid utsikt över skogslandskapet runtom. Du ser sjöar som små pölar och bilar och hus blir som miniatyrer. Det här berget är speciellt i och med att det vetter mot öst och får mycket solljus. Berget lagrar värmen från solen, vilket utnyttjas av speciella växter.

Två reservat blir ett dubbelt så stort område

Redan 1931 klubbades det första beslutet för Våckelberget igenom. Det statliga reservatet har nu reviderats, gjorts om med framför allt nya föreskrifter. Samtidigt beslutar Falu kommun ett helt nytt naturreservat, i anslutning till det ursprungliga reservatet. På denna sida beskrivs båda dessa områden. För mer information om beslut och förvaltning - se kontaktpersoner längs ned. Folder och skylt kommer att göras om, där även det kommunala reservatet ska markeras på kartorna. För att se de två reservatens gränser, titta på kartfilen som ligger under rubriken Föreskrifter längre ned på sidan.

Våckelberget är ett sydväxtberg

Ett sydväxtberg är ett berg som har en sida, som vetter mot söder, öster eller väster. De soluppvärmda berghällarna bibehåller solens värme. Det ger ett gynnsamt klimat speciellt på hösten och våren. Här kan man till exempel hitta lind, lönn och hassel, myskmadra, stinknäva, hässlebrodd, getrams och kungsljus. Alla dessa är mer vanliga längre söderut i landet och finns kanske inte ens i närheten. Hur kommer det sig?

Växter kvar här från en svunnen tid

Dessa sydliga arter borde egentligen inte klara sig så här långt norrut på grund av klimatet. Att de trots allt finns här, beror på att de har "lämnats kvar" efter en varmare period. Förutom värmen i berget finns det en sak till, som gör det gynnsamt att växa här. Näringstillgången är nämligen också god. Här sipprar näringsrikt vatten ner längs branten. Berget fungerar helt enkelt som ett stort växthus, med inbyggd vattning inklusive gödning! Den speciella miljön på ett sydväxtberg kan också göra att insektsfaunan gynnas. På Våckelberget är inte denna så framträdande, men några rariteter finns.

Besökare vill till toppen!

För många besökare är det toppen av berget som lockar. För att komma upp den vackra utsikten får du kämpa lite i uppförsbacke. När man väl är uppe får man dock en fin belöning, i form av den underbara utsikten. Men var försiktig när du besöker området med barn. Det finns inga räcken uppsatta.

Den gamla leden upp till toppen kommer att dras om och en ny rastplats planeras inom det kommunala naturreservatet, strax söder om den gamla utsiktspunkten.

Föreskrifter

Här nedan presenteras de regler som gäller för besökare i område, både för det statliga reservatet och för det kommunala.

Karta med gränser för de båda reservaten. Pdf, 1.6 MB.

I det statliga reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada block och berg till exempel genom att mejsla, borra och hacka,
 • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark,
 • elda,
 • bedriva bergsklättring med undantag för klättring på is som får ske under perioden 1 december till och med 28 februari,
 • under tidsperioden 1 mars-31 juli beträda bergsbranterna med intilliggande områden som finns utmärkt på föreskriftskartan.
  Karta som visar område med tillträdesförbud delar av året Pdf, 1.6 MB.

I det kommunala reservatet är det inte tillåtet att...

 • skada block och berg tex genom mejsla, borra och hacka,
 • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med följande undantag:
  • insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld,
 • framföra motordrivet fordon i terrängen, gäller både barmark och snötäckt mark,
 • elda utöver inom av förvaltaren iordningställd eldstad,

I båda reservaten är det dessutom förbjudet att utan länsstyrelsens respektive kommunens tillstånd:

 • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter),
 • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkommande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Hannah Brandin

Ansvarig för områdesskydd i Leksand och Falun

Telefon 010-2250322

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 1931, 1991, 2020
Storlek: 11 ha statlig del + 45 ha kommunal del
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen och Falu kommun
Natura 2000: den statliga delen ingår i EU-s nätverk av skyddad natur. Läs bevarandeplanen i beslutet nedan.
Om Natura 2000

Tillträdesförbud

Från 1 mars till 31 juli är det förbjudet att vistas på delar av toppen av Våckelberget.

Anledningen är att känsliga fågelarter häckar i området och dessa får inte blir störda. Arbete pågår med att hitta en ny sträckning för vandringsleden så att man kan besöka utsikten utan att störa de känsliga fåglarna.

Karta över område med tillträdesförbud. Pdf, 1.6 MB.

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.