Kårarvsgruvan

Kårarvsgruvan är en av Sveriges mineralrikaste gruvor. Här bröts pegmatit under 1800-talet. Här har sällsynta mineraler hittats såsom hjelmit, pyrotit, yttrocerit och fluocerit.

Vandra längs fina stigar med skyltar som berättar mer om området

Längs stigen som går genom naturreservatet kan du se många spår från äldre tiders gruvbrytning. Följ stigen och vandra i deras spår så får du veta mer om vad Jöns Jacob Berzelius och Erik Nordenskiöld upptäckte under mossor, lavar och tallar!

Berzelius och Nordenskiöld var här

Jöns Jacob Berzelius anses vara den moderna kemins fader. Hans forskning och upptäckter har haft mycket stor betydelse för kemins utveckling. Ett av Berzelius mer kända bidrag är att ha gett grundämnena bokstavsbeteckningar som till exempel guld (Au) och silver(Ag).

Några år efter Berzelius död kom Erik Nordenskiöld till Falun. År 1860 beskrev Nordenskiöld ett okänt mineral som upptäcktes vid en sprängning i området. Det fick namnet hjelmit. Sedan dess förknippas det över hela världen med Kårarvet eftersom det upptäcktes här för första gången.

Hjelmit och kvarts är några av fynden

Hjelmit är oftast helt svart, ibland med skiftningar i brunt eller grått och syns som små korn eller klumpar i berggrunden. Det är ett sällsynt mineral som inte har hittats på så många ställen.

I kvartsgruvorna bröt man kvarts som användes vid kopparframställningen i Falu gruva. Kvarts är ett av de vanligast förekommande mineralerna på jorden. Bergskristall och ametist är kvarts i kristallform. Längs med stigarna i området kan du fortfarande hitta kvartsspill från transporterna till kopparverket.

Skärpningar gav upptäckt åt fler mineraler

En bit uppför branten ligger ett brott sedan gammalt benämnt "Gahns skärpning". En skärpning är en plats där man har utfört provbrytningar. Provbrytningen gjordes i början av 1800-talet. Vid undersökning av de omkringliggande varphögarna hittades många mineraler, bland annat svavelkis, magnetkis och granat.

Läs mer om allt spännande man kan hitta vid Kårarvsgruvorna på skyltarna här intill.

Solen skiner på en gles tallskog med risbuskar växande på marken.

Skogen i Kårarvet ser ganska trivial ut. Men under ytan finns gömda hemligheter. Eller i alla fall spännande mineraler. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • göra upp eld,
  • köra motordrivet fordon,
  • tälta samt
  • medtaga bergarter eller mineral från området.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 1983
Storlek: 7 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen