Gramsängs udde

Gramsängs udde, är en del av Svärdsjöåsen, vilken i sin tur är en biås till Badelundaåsen, en av landets längsta och mest kända rullstensåsar. Området är skyddat för sina geologiska värden, men det är också uppskattat som besöksmål för boende i Vika och andra. Härifrån har man fin utsikt över fågelsjön Kyrkbytjärn.

Välbevarade del av Badelundaåsen

Gramsängs udde är den östligaste av två grenar av Svärdsjöåsen. På den andra grenen ligger Vika kyrka. Åsen börjar egentligen ute i Vikasjön, med en rad långsträckta ås-öar och slutar med det långa näset, Gramsängs udde, i fågelsjön Kyrkbytjärn.

Åsen är knappt två hektar stor, 350 meter lång, 50 meter bred och har en högsta höjd av 10 meter. Förutom några mindre, äldre sandtag har ingen skada gjorts på åspartiet - vilket är ovanligt. Materialet i sådana här åsar är värdefullt byggmaterial vid väg- och husbyggnationer och har oftast utnyttjats så att åsen helt eller delvis har förstörts. Materialet i denna ås består av grovt delvis stenigt grus. Vid de gamla täkterna på sidorna finns även inslag av sand. Tallskogen har uppkommit sedan betningen av udden upphörde.

Kyrkbytjärn är en fin fågelsjö

Gramsängs udde löper ut i Kyrkbytjärn. Tjärnen har blivit en av Dalarnas finaste fågelsjöar efter att ha restaurerats. Här kan man få syn på dvärgmås, skäggmes och småsnäppa.

Det är ett mycket välbesökt område. Väster om Gramsängs udde går en liten grusväg in och upp till en parkering. Därifrån är det knappt 200 meter att gå till fågeltornet. Strax innan det, finns även ett vindskydd med eldstad. En fin grusad vandringsled på cirka 3 km, har gjorts i ordning runt hela sjön. Kyrkbytjärn är inte skyddat som naturreservat, men utpekad i det europeiska nätverket Natura 2000.

En välvd ås med stora tallar.

Det är lättvandrat längs med Gramsängs udde, på den väl upptrampade stigen mitt på åsen. Foto: Maria Jons, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada fasta naturföremål eller ytbildningar,
  • skada vegetationen,
  • färdas annat än till fots eller på skidor,
  • tälta
  • göra upp eld utom på anvisade platser.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

  • Stig Stig

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 1959
Storlek: 2 ha
Kommun: Falun
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.