Holmsjöarna

Vattendrag i ett sommargrönskande beteslandskap med lite björkar här och var.

I Holmsjöarna finns mycket vatten och fina betesmarker. Detta tillsammans gör området intressant för många olika fåglar. Kom hit och skåda på våren och hösten. Då är det störst chans att få se många och kanske ovanliga arter. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Vid Torsång gör Dalälven en 90-graderssväng och fortsätter söderut. Här flyter älven lugnt mellan älvvallar, så kallade levéer. Innanför finns sanka områden med flera sjöar. Här finner man ett rikt fågelliv, framför allt vår och höst, för rastande fåglar. Tack vare att de är näringsrika slättsjöar, finns här även en rik växtlighet.

Kom hit och skåda fågel från tornen

Hit kommer många för att uppleva det vackra landskapet, göra en trevlig utflykt och för att titta på fåglar. På våren kommer många skolklasser hit, för att lära sig lite om fågelliv och naturvård. Från de tre fågeltornen kan både skolbarn och andra fågelskådare spana efter roliga arter att njuta av. Till tornen kan du ta dig längs spångade leder. I området finns både en rast- och en grillplats, där du kan äta din medhavda matsäck. På skylten härintill finns en karta som gör att du hittar i området.

Svämmade marker med märkliga växter

Det öppna landskapet runt Holmsjöarna består av mindre sjöar, vattendrag och åkrar, vackra ängar och beteshagar och däremellan skogs- och sankmark. Vattenståndet i sjöarna förändras med Dalälvens variation, så att stora områden översvämmas varje vår. Reservatets mest spännande växter, finner man i anslutning till sjöarna. Här hittar man bland annat näckrosor, blomvass och kalmus. Exempel på ovanliga arter är bandnate och trubbnate och i björkkärren kan man se den sällsynta ormbunken granbräke.

Mycket fågel - både rastande och stannande

För fåglarna är detta en viktig plats att rasta på. Här kan de vila upp sig innan de drar vidare norrut på våren eller söderut på hösten. Men även under häckningstid finns ett rikt fågelliv. Man kan bland annat få se vigg, brunand och skäggdopping i sjöarna. Ovanför kan tornfalken, hornugglan eller kärrhöken sväva omkring. Den ståtliga fiskgjusen kanske kommer och jagar vid sjöarna. Den känns lätt igen på dess speciella siluett och svart-vita teckning i fjäderdräkten.

Brutalt ingrepp för naturvärdenas skull

För att förhindra att sjöarna växer igen, frästes stora delar av strandkanterna under 2004 och 2011. Det kan se brutalt ut när dessa stora maskiner tuggar fram genom markerna, men det är ett måste, om de värden området är skyddat för, ska kunna fortsätta att finnas här.

Nu får man göra upp eld vid rastplatsen!

Naturreservatet Holmsjöarna bildades 1983 med syftet att skydda det rika fågellivet samt ge möjligheter till friluftsliv. De strövvänliga skogarna och närheten till tätort har sedan dess gjort reservatet till ett populärt besöksområde. Som en åtgärd för att främja friluftslivet har Länsstyrelsen byggt en eldstad inom reservatet. För att detta ska vara möjligt har en föreskrift i det tidigare reservatsbeslutet ändrats. För mer information om detta, läs beslutet om ny föreskrift som ligger under fliken Mer information.

Eldstaden finns nu på plats och ved finns i det lilla vedförrådet intill.

Eldstad med bänkar intill en sjö

Foto: Johanna Malmgren, Länsstyrelsen Dalarna

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

 • Under tiden 1 april-15 juli färdas inom området som har markerats på nedanstående karta:

FörbudskartaPDF

 • i terrängen eller på iordningställda leder färdas annat än till fots eller på skidor
 • tälta eller uppställa husvagn. Undantag gäller dock för åkermarken i anslutning till kanotstadion i samband med tävlingar
 • parkera på annat än iordningställda platser. Undantag gäller dock för åkermarken i anslutning till kanotstadion i samband med tävlingar
 • färdas i området med båt eller annan vattenfarkost
 • medföra lösspringande hund
 • göra upp eld, med undantag för vid platser iordningsställda av Länsstyrelsen
 • skada levande eller döda träd, buskar eller annan växtlighet
 • inplantera för området främmande växt- eller djurart.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispenser och tillstånd i skyddad natur

Serviceinformation

 • Eldplats Eldplats
 • Rastplats Rastplats
 • Utsiktstorn/fågeltorn Utsiktstorn/fågeltorn
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Johanna Malmgren

Förvaltare av naturreservat

Telefon 010-2250350

Fakta

Bildades: 1983
Storlek: 276 ha
Kommun: Borlänge, Säter
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.