Aktuella varningsmeddelanden i Dalarnas länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bromsberget

Bromsberget gör sig bäst om våren och försommaren! Då blommar blåsipporna och den väldoftande myskmadran mellan de fina hasselbestånden. Kanske har du tur och får syn på nötkråkan eller stenknäcken också!

Hassel och andra ädla löv men även gran

Förutom det rika beståndet av hassel, finns här även lite ädellövträd i form av ett mindre antal lindar och lönnar samt något fler almar. Men även det som kallas triviallövträd, det vill säga asp, björk, sälg, rönn och al. Hasseln är i många delar den dominerande arten, tillsammans med medelålders gran.

Hur blev skogen så här?

Området var fram till 1970-talet en av Dalarnas finaste ädellövskogar. Merparten av de gamla lövträden i området, både trivial- som ädellövträd, ringbarkades då. Tanken var att få fram mer granar. Detta blev till stor del också fallet även om ett stort antal av de äldre lövträden överlevde ringbarkningen. Likaså gynnades hasseln som fläckvis utvecklades till rena lundar.

Fantastiska fåglar och fin flora

Fågellivet är rikligt med nötkråka, stenknäck och flera par järpe. Tibast och blåsippa finns över hela området. Myskmadran är påträffad på en lokal. Många arter gynnas av den kalkpåverkade berggrunden, lövskogslundarna inklusive hassel.

Nötkråkan

Nötkråkan är helt knuten till förekomsten av hassel. Nordgränsen för fågelns utbredningen, följer så gott som exakt gränsen för hasselns förekomst i Sverige. Från slutet av augusti till in i oktober visar sig nötkråkorna mest. Då samlar de nötter för vinterns behov. Bakom tungan har nötkråkan en stor utvidgning. Här kan upp till 20 nötter pressas ner, som den sedan flyger iväg med. Nötterna göms sedan på marken under mossan. Det är med stor precision som nötkråkan återfinner sina nötter, även om marken är täckt av ett tjockt snötäcke.

Tibast

Tibast blommar på bar kvist, det vill säga redan innan bladen har hunnit slå ut. Detta sker ibland redan i mars medan snön ännu ligger kvar. Blommorna är väldoftande. Frukterna är klarröda, nästan runda bärlika stenfrukter. Men akta! Hela växten är mycket giftig. Speciellt bark och bär innehåller daphnetoxin och mezerein som är starkt irriterande. 

En sluttning full med gröna buskar

På Bromsbergets sluttningar finns det ovanligt mycket hasselbuskar. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom reservatet är det inte tillåtet att...

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar, med följande undantag för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Dispens och tillstånd för skyddad natur

Vill du göra en åtgärd som är förbjuden enligt föreskrifterna, måste du ansöka om dispens eller tillstånd.

Dispens och tillstånd för aktivitet eller åtgärd i skyddat naturområde

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 28 ha
Kommun: Smedjebacken
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Om Natura 2000

Hitta hit

Så här sköts naturreservaten

På Länsstyrelsen i Dalarna arbetar ett tiotal förvaltare med våra drygt 350 naturreservat, från Långfjället i norr till Malingsbo-Kloten i söder.

Kontakt

Landshövding

Helena Höij

Besöksadress

Åsgatan 38

Postadress

791 84 Falun

Organisationsnummer

202100-2429

Följ oss