Säterdalen

I Säterdalen finns ett omväxlande landskap med branta raviner och böljande skogsbackar. På ravinens botten slingrar sig Ljusterån fram. En vandringsled går genom dalen längs med Ljusteråns stränder. Här finns en unik och fantastiskt vacker natur, som bara måste upplevas!

Som en sydlig ravin med frodiga lövskogar

Betraktad från ovan framträder vegetationen i Säterdalens ravinsystem som ett slingrande grönt stråk mot det omgivande slättlandskapet. Att det är så frodigt nere i ravinen beror på en kombination av gynnsamt klimat, näringsrik lövskogsförna och finkorninga jordar. Så stora och sammanhängande lövskogar är ovanligt i dessa delar av landet. Så passa på! Här kan du uppleva samma mustiga frodighet som i en sydländsk ädellövskog.

Sprängande springkorn och gulliga gullpudror

Lövskogen skapar en näringsrik jordmån, som i sin tur gynnar floran. Några av de typiska lundväxter som finns här är den gulgröna gullpudran, ormbär och springkorn. Springkorn är en rolig växt, som kan roa både barn och vuxna. När du rör vid de mogna frukterna, öppnar de sig med en explosion. Av fruktkapseln blir det bara kvar en spiralformad växtdel. Vid inventering av kärlväxter i området hittades närmare 350 arter. Men det är inte bara växter som trivs i den skyddande dalen. Här finns också en stor rikedom bland fåglar, insekter och svampar.

Den levande ravinen äter av omgivningarna

Säterdalen är ett av Sveriges bästa exempel på ett levande ravinlandskap. Ravinerna växer och utvecklas hela tiden genom en rad naturliga faktorer. Efter den senaste istiden avlagrades stora mängder finkornigt material i detta område. Genom dessa avlagringar har sedan Ljusterån och Hyttbäcken letat sig fram och grävt sig allt djupare ned. När flödena nådde ned under grundvattennivån, ökade snabbt erosionen. Idag ser vi alltså resultatet av flera tusen års vattenverksamhet. Odlingsmarkerna intill ravinerna slukas sakta av den växande dalen. Säterdalen har idag cirka 35 sidoraviner och på de djupaste ställena har ån skurit sig ned 50 meter under omgivningen.

Säters dal förr i tiden

Från att tidigare ha uppvisat vidsträckta åker- och ängsmarker med slåtter och bete har dalen under de senaste 100 åren vuxit igen. Ljusterån har under mycket lång tid utnyttjats för kraftändamål. Flera smedjor och bruk har funnits här i dalen. Bland annat låg Sveriges första kopparmyntverk i Säterdalen. Rester av dammar och grunder finns ännu kvar, även efter alla de skvaltkvarnar som varit i bruk tidigare.

I boken Säters Dal leder oss Tomas Ljung genom Säterravinernas vindlande lövgångar. Många lärda röster från skilda tider skyndar till och blir våra ciceroner. Skildringarna illustreras av ett stort antal fotografier av Dalarnas store naturporträttör, P. Roland Johansson, som under mer än trettio år dokumenterat Säterravinerna. Så följ med på vandringsfärd i Dalarnas Dal!
Beställ boken här.

Vandra, lek och fika

Här finns så mycket att göra att Säters kommun valt att göra en egen webbplats om området. Länk till den kan du hitta i faktarutan här intill. Där finns även information om folkparken, lekplatsen och matserveringen som ligger alldeles intill naturreservatet.

Förutom detta finns flera fina vandringsleder. I foldern som finns i faktarutan, kan du läsa om flera olika turförslag med olika längd. Du kan välja att gå längs ån eller upp och ner för de branta ravinerna. Sommartid finns det även en liten fäbod med djur som kan vara ett roligt besök för barnen.

Leden mellan Norddalen och Almbacken är nu tillgänglighetsanpassad så att den funkar för rullstol, barnvagn och synskadade. Vid Almbacken finns också en grillstuga. Under 2018 kommer parkeringen och ett tillgänglighetsanpassat torrdass där att färdigställas.

Foto i bildspelet: Maria Jons, Andreas Gällerspång och Stefan Hamréus, Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Lekplats vid en bäck

Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

 • skada växande eller döda, (stående eller i kullfallna), träd och buskar, gräva upp växter, insamla mossor, lavar eller vedsvampar.
 • cykla eller rida annat än på de leder som är markerade för cykling och ridning. Utöver dem är det även tillåtet att cykla på vägarna som korsar området vid Norddalen, Åbron och Ljusterbron.

Serviceinformation

 • Cykelled
 • Rast-/vindskydd
 • Rast-/övernattningsstuga
 • Rastplats
 • Ridled
 • Servering
 • Tillgänglighet
 • Toalett
 • Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildades: 2001
Storlek: 541 ha
Kommun: Säter
Förvaltare: Länsstyrelsen
Natura 2000: Ingår i EU-s nätverk av skyddad natur.
Läs mer om Natura 2000