Sandholmen

Sandholmen är en av de sanka holmar som lagrats upp där Dalälven mynnar i norra Siljan. Här växer den mycket ovanliga videarten daggvide, som bildar stora snår på ön. Sandholmen har ett stort friluftsliv vad gäller bad och båtsporter.

På flygbilden över Sandholmen ser man att det inte är lätt att rita ut gränser där sand och vatten är inblandade. Just nu ser området ut att vara större än när det bildades. Om några år kanske det är tvärtom?

OBS! I beslutet är arten daggpil nämnd. Den har bytt namn och heter numer daggvide.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...

  • elda annat än på särskilt anvisad plats,
  • skada växande träd och buskar samt plocka eller gräva upp blommor, gräs, mossa eller lavar,
  • tälta annat än på anvisad plats samt
  • förtöja motorbåt annat än på anvisad plats.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 1982
Storlek: 3 ha
Kommun: Mora
Förvaltare: Länsstyrelsen