Vasaloppsspåret

Vasaloppet är mest känd som det klassiska idrottsarrangemanget. Reservatet sträcker sig de klassiska 9 milen mellan Sälen och Mora.

Reservatet avsattes för att säkerställa framtida segrar. Efter sträckan finns åtta fäbodar, tre byar, myrmarker och skogsmarker.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att...
- framföra motordrivet fordon, hund eller häst inom reservatsområdet inom den del av naturreservatet som innehåller av naturvårdsförvaltaren iordningställda skidspår.
Undantag gäller för korsning av reservatsområdet, för naturvårdsförvaltarens fordon, samt övriga av naturvårdsförvaltaren sanktionerade fordon (räddningsfordon med flera).

Lokala bestämmelser angående skotertrafik gäller inom reservatsområdet.

Serviceinformation

  • Skidled Skidled

Kontakt

Fakta

Bildades: 1994
Storlek: 84 ha
Kommun: Malung-Sälen
Förvaltare: Länsstyrelsen