Älgsjöberget

Skog som speglar sig i en stilla sjö

Älgsjöberget utgörs huvudsakligen av Älgsjöbergets sydsluttning och består av en barrblandskog med gran och tall.

Åldersspridningen på träden är stor och ett visst inslag av död ved finns. Enstaka äldre träd finns spritt i området, framförallt tall men också björk och andra lövträd. Hela sluttningen är klassad som nyckelbiotop, och området är lämnat till fri utveckling.

Föreskrifter

I reservatet är det inte tillåtet att:

  • skada växande eller döda – stående eller omkullfallna – träd, stubbar och buskar. Undantag råder för insamling av löst liggande, mindre, torra grenar och kvistar i syfte att göra upp eld.

Utan tillstånd från Länsstyrelsen är det även förbjudet att:

  • gräva upp växter, plocka mossor, lavar och vedlevande svampar eller samla in djur (t.ex. insekter)
  • genomföra eller bedriva tävlingar, lägerverksamhet och andra större eller återkom­mande organiserade arrangemang.

Serviceinformation

Kontakt

Fakta

Bildades: 2011
Storlek: 40 ha
Kommun: Hedemora
Förvaltare: Länsstyrelsen