Risk för gräsbrand i Dalarnas länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Länsstyrelsen Dalarna – Dalarna

Traktor plöjer jordbruksmark. Foto.

Stöd till jordbruk och landsbygd

I år förnyas jordbrukspolitiken i Sverige. Du som är jordbruksföretagare kan få stöd för att utveckla eller investera i ditt företag. Stöden ska bland annat öka konkurrenskraften och hållbarheten i svenskt jordbruk. Kommuner, företag, föreningar och andra organisationer kan få stöd för olika projekt eller investeringar som utvecklar landsbygden.

KALENDER

 • 23 06 mar 2023 feb 2024 Klocka som ikon För tider, se program
  Ny som fårägare Länsstyrelsen erbjuder en kursserie för dig som funderar på att börja med får eller nyligen har startat upp en fårbesättning. Kursen startar i mars 2023 och avslutas med en studieresa i mars 2024.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 28 mar 2023 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Älvgruppsmöte Dalälven Älvgruppens övergripande syfte är att vara forum för samordning, informations- och erfarenhetsutbyte samt att ge bättre förutsättningar för samverkan vid högflödessituationer och i händelse av dammhav...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 28 13 mar 2023 jun 2023 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Grundkurs yrkesmässig odling av grönsaker Kursen vänder sig till dig som nyligen startat eller planerar att starta en yrkesmässig odling av grönsaker. Kursen genomförs både på sal och ute hos odlare i Dalarna och Gävleborg.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 29 mar 2023 Klocka som ikon 09.30 - 15.30
  Kulturmiljöforum Dalarna 2023 Länsstyrelsen i Dalarnas län, Dalarnas museum och Region Dalarna bjuder in till ett regionalt kulturmiljöforum med syfte att skapa ett nätverk och en mötesplats kring kulturmiljöfrågor i Dalarna. Foru...

  Anmälningsdatum är passerat

Ledkryss. Foto: Mostphotos.com

Samhälle

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet och det är även möjligt att söka dispens.

Besöksmål

Besöksmål

Vi har cirka 300 naturreservat i länet, många välbesökta. I flera av reservaten är stigar, parkeringar och rastplatser tillgängliga. Besök och upptäck några av våra vackra naturreservat.

Vårfloden forsar fram genom skogen. Vattenmassorna är större än vad marken kan ta emot. Foto.

Beredskap för vårfloden

Hämta inspiration för din egen beredskap inför årets vårflod. Lyssna på avsnittet "När dammen brister", i vår podcast Krislådan. Hör experter prata om vår beredskap och ditt ansvar.

NYHETER

 • Närbild på vete
  2023-03-20

  Självförsörjningsgraden i Dalarna minskar

  I en ny rapport som följer upp utvecklingen i livsmedelskedjan i Dalarna konstateras det att länets självförsörjningsgrad har minskat under de senaste åren. Varför det ser ut så är svårt att svara på, men aktörerna bakom rapporten slår fast att utvecklingen är bekymmersam. Det finns potential och ambitioner kring att stärka arbetet med Dalarnas livsmedelsstrategi för att vända trenden.
 • 2023-03-15

  Skyddsjakt och fälld varg i Falun

  Länsstyrelsen beslutade tidigare idag om skyddsjakt efter en varg som rört sig i området nordost om Falun, bland annat på ...
 • 2023-03-15

  Förbjudet att vistas vid vissa bergsbranter i länet

  Nu börjar häckningsperioden för flera hotade fåglar. Därför fattar Länsstyrelsen i Dalarnas län beslut om tillträdesförbud...
 • 2023-03-13

  Licensjakten efter lodjur i Dalarna är avslutad

  Fredagen den 10 mars avlystes licensjakten efter lodjur i Dalarna, då hade länets 17:e och sista lodjur fällts. Jakten har...