Anmäl bristande djurhållning

Om du ser att djur far illa i Blekinge län kan du anmäla detta till Länsstyrelsen. Du kan ringa, skicka e-post eller vanlig post. Din anmälan tas emot av våra djurskyddshandläggare.

Länsstyrelsen Blekinge har bara ansvar för djurskyddskontrollen i Blekinge län. För anmälan som gäller djur i andra län, vänligen kontakta länsstyrelsen i det aktuella länet.

Anmälan på telefon

Du kan ringa till Länsstyrelsens anmälningstelefon på 010‑224 02 13:

Måndagar kl. 14-15.30
Tisdag-fredag kl. 10.00–11.30

Om du vill göra en akut anmälan under kvällar och helger, kontakta Polisen på 114 14.

Det är viktigt att du som anmäler själv har sett djurskyddsbristen. Om du lämnar andrahandsuppgifter eller om du inte kan lämna tillräckligt utförliga uppgifter, till exempel om vem djurhållaren är eller var djuren finns, kommer anmälan sannolikt att avskrivas.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Uppgifter som vi behöver

 • Vem har hand om djuret/djuren: namn och adress
 • Vilket/vilka slags djur gäller anmälan?
 • Hur många djur gäller anmälan?
 • Var finns djuret/djuren: adress (eventuellt vägbeskrivning)
 • På vilket/vilka sätt far djuret/djuren illa?
 • Beskriv djurets/djurens tillstånd, miljö, foder, vatten med mera.
 • När sågs bristerna senast: datum (klockslag)
 • Har bristerna iakttagits tidigare? Ange datum.
 • Övriga uppgifter som kan vara bra för oss att veta. Det kan till exempel vara om djurägaren eller djuret kan utgöra ett hot för vår personal.

Vi får in många anmälningar varje dag och prioriterar hårt för att hinna kontrollera de mest akuta anmälningarna. Du kan hjälpa oss att genom att lämna så tydlig och korrekt information som möjligt. Tack på förhand!

Vill du vara anonym när du anmäler att djur far illa?

 • Din anmälan blir en offentlig handling som kan begäras ut av den som anmälan gäller eller av någon annan.
 • Tala inte om ditt namn om du vill vara anonym när du ringer till länsstyrelsens djurskyddstelefon eller skickar brev.
 • Du kan inte vara anonym om du anmäler via e-post då hela e-posten och din mejladress kommer att synas.

E-post

Skicka e-post till djurskydd.blekinge@lansstyrelsen.se

Skriv "anmälan X" i ämnesraden. Var noga med att gå igenom punkterna för att anmäla anonymt. E-posten kontrolleras alla helgfria vardagar av våra djurskyddshandläggare.

Brev

Skicka brev till:

Länsstyrelsen Blekinge
371 86 Karlskrona

Anmälan tas emot av en djurskyddshandläggare. Om djurskyddsproblemen bedöms vara allvarliga görs en oanmäld kontroll hos djurhållaren.

Om bristerna verkar vara mindre allvarliga kan vi ibland välja att först ringa djurhållaren eller skicka ett brev med information om att vi mottagit en anmälan samt vilka regler som gäller. Om fler anmälningar mot samma djurhållare kommer in kan vi komma att göra en kontroll ute hos djurhållaren.

I allvarliga fall kan vi besluta om att djuret ska omhändertas. Beroende på djurets skick beslutar vi därefter om djuret ska säljas, överlåtas eller avlivas. Vi kan också besluta om att en person ska förbjudas att hålla djur.

Obefogade anmälningar

En hel del av de anmälningar vi får in är inte befogade och djuren sköts enligt lagstiftningen. Vi lägger en del av vår arbetstid på att kontrollera anmälningar som visar sig vara obefogade. Tid som behövs på annat håll, där djur verkligen far illa.

Om du funderar på att göra en anmälan men är osäker på om det finns tillräckliga skäl, ring först och prata med oss.

Vi registrerar alla anmälningar, men vissa leder inte till någon åtgärd alls. Så kan det alltså bli om vi bedömer att det anmälan handlar om egentligen inte påverkar djuren negativt eller att en anmälan mot en djurhållare kommer in strax efter vi varit ute på kontroll hos denne och vi sett att djurhållningen är bra.

Vad händer med djuret efter omhändertagandet?

I de fall ett omhändertagande lett till att vi bestämt att djurägaren inte ska få tillbaka sitt djur ska vi i varje enskilt fall göra en bedömning om djuret kan överlåtas eller säljas. Är djuret till exempel mycket sjukt, gammalt eller förvildat kan beslutet i stället bli att det ska avlivas.

Så behandlas din anmälan

Anmälan diarieförs och får ett diarienummer. Din anmälan blir därmed en offentlig handling som kan begäras ut. Ange inte ditt namn om du vill vara anonym när du gör din anmälan.

Beroende på hur allvarlig anmälan är kan det ta olika lång tid innan en djurskyddshandläggare kontrollerar djuren.

Andra typer av djurärenden

Om ditt ärende inte gäller misskötsel av tama djur utan något annat djur ska du kontakta polisen eller kommunen.

Tabell 1, vem som ansvarar för andra typer av djurärenden

Typ av ärende

Ansvarig

Störningar från djur

Kommunen

Vilda djur i tätbebyggda områden

Kommunen

Luktproblem från djur

Kommunen

Tillstånd för giftiga ormar och ödlor

Kommunen

Lösspringande djur

Polisen

Bortsprungna djur

Polisen

Upphittade döda djur, tama och vilda

Polisen

Farliga hundar

Polisen

Hund i varm bil

Polisen

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss