Skyddsvärda träd

Stort träd breder ut sig.

Gamla, grova och ihåliga träd är viktiga för en mängd olika organismer. Under det senaste seklet har miljöer med gamla träd blivit färre, vilket har lett till att många arter i dag är sällsynta och hotade. I Blekinge pågår inventeringar av skyddsvärda träd och åtgärder för att gynna dessa.

De gamla träden erbjuder en stor mängd livsmiljöer i form av exempelvis barkspringor, håligheter och döda grenar. Men förändringarna i landskapsbilden har gjort att miljöer med gamla träd blivit färre och att avstånden mellan dem har ökat. Det har lett till att många arter knutna till dessa miljöer i dag är sällsynta och hotade. I ett försök att bryta trenden har Naturvårdsverket tagit fram ett nationellt åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet.

Åtgärder i Blekinge

I Blekinge pågår inventeringar av skyddsvärda träd och åtgärder för att gynna dessa. Ett skyddsvärt träd kan vara ett grovt träd (diameter över 80 cm), ett hamlat träd eller ett hålträd. I begreppet ryms också döda stående eller liggande träd, samt träd med en speciell lav- och mossflora. Det kan också vara ett kulturhistoriskt intressant träd.

För att skydda dessa värdefulla träd finns vissa lagar och regler. Vill du ta ner ett gammalt träd kan du därför behöva ha samråd med länsstyrelsen. Det finns möjlighet att söka bidrag för att röja fram skyddsvärda träd. Kontakta oss för mer information.

Mer information

Samråd om åtgärder på särskilt skyddsvärda träd på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Fantastiska träd (PDF) Pdf, 2.8 MB.

Så här sköter du dina träd (PDF) Pdf, 1.7 MB.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30