Fiskevårdsområden

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Förvaltning av fiskeområden sker genom en förening som består av samtliga ägare inom området.

Fiskevårdsområden är ett viktigt sätt att förvalta ett fiskevatten. Det finns ungefär 2 000 fiskevårdsområden i Sverige. Varje fiskevårdsområde förvaltas av en fiskevårdsområdesförening.

Föreningen består av alla fiskerättsägare inom ett visst område. De flesta fastigheter omfattar ganska små fiskerätter i delar av en sjö eller ett vattendrag. Ett sätt att bedriva en bra fiskevård eller att till exempel sälja fiskekort och få intäkter, är att samarbeta med övriga fiskerättsägare.

Register över alla fiskevårdsområden

Fiskekartan.se är länsstyrelsernas register över fiskevårdsområden. Verktyget är en sökbar karta och här kan du se gränserna för alla Sveriges fiskevårdsområden. Här finns också mycket annan information, exempelvis vilka fiskarter som finns, länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

Hur bildar jag ett fiskevårdsområde?

Fiskevårdsområden kan bildas för att samordna fisket, förvaltningen och fiskevården. Den som äger fisket (även kommuner) kan ansöka om bildande hos Länsstyrelsen.

När vi har fått in en ansökan gör vi först en fiskerättsutredning. Den utförs av en förrättningsman. Det finns även bidrag att söka för att bilda fiskevårdsområden. Bidragen ges under förutsättning att fiske tillåts för allmänheten (till exempel genom fiskekort).

De beslut som tas på fiskevårdsområdesföreningens styrelsesammanträden eller på årsstämman kan överklagas hos Länsstyrelsen.

Fiskevårdsområden i Blekinge

I Blekinge län finns det 31 fiskevårdsområden.

Gör din ansökan så här

  1. Skriv ut och fyll i blanketten:
    Ansökan bildande av fiskevårdsområden (PDF)PDF
  2. Ligger fisket som ska ingå i fiskevårdsområdet i flera län ska frågan om bildande/ombildande handläggas av länsstyrelsen i det län där huvuddelen av de ingående fastigheternas vattenareal är belägen. Om länet är Blekinge, skicka ansökan till blekinge@lansstyrelsen.se eller

    Länsstyrelsen Blekinge
    Fiske
    371 86 Karlskrona

Så hanterar vi dina personuppgifterlänk till annan webbplats


Länsstyrelsen Blekinge fördelar och administrerar fiskvårdsmedel inom det egna länet. Bidraget får användas till stöd för fiskevården enligt förordningen.

Här hittar du mer information kring hur du ansöker om fiskevårdsbidrag

Kontakt