Faktablad kusten version 3.0 - Underlag till rapporten Stigande vatten - en handbok för fysisk planering i översvämningshotade områden

Faktabladet visar planeringsnivåer som underlag för en planering enligt Plan- och Bygglagen i översvämningskänsliga områden. Planeringsnivåerna i faktabladet utgår från en högvattenhändelse med 100- och 200-års återkomsttid.

Om publikationen

Publiceringsår:
2024
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Planfrågor - PBL
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=2894&context=13

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss