Öppna data

Länsstyrelsen har stora mängder offentlig data. Vi har digitaliserat en del av den informationen för att göra den lätt att komma åt. Öppen data kan du använda, återanvända och dela med dig av. På den här sidan finns information och länkar till några av Länsstyrelsens öppna data.

Ange Länsstyrelsen som källa

Vi vill att datan ska vara lätt att komma åt för dig. Ibland ska du ange Länsstyrelsen som källa.

Vår öppna data

Geodata från länsstyrelserna

En tjänst där du kan förhandsgranska dataset, studera tillhörande metadata och ladda ned dessa till din hårddisk. Du kan kopiera, bearbeta och distribuera våra data gratis.

Villkor: Ange Länsstyrelsen som källa.

Format: shp.

Geodata från länsstyrelserna Länk till annan webbplats.

Kalkdatabasen

Kalkdatabasen innehåller information om kalkningsverksamhetens områden och kalkningar som genomförts eller planeras. Du kan kopiera, bearbeta och distribuera våra data gratis.

Villkor: Ange Länsstyrelsen som källa.

Format: Microsoft XLSX.

Nationella kalkdatabasen Länk till annan webbplats.

Stiftelser

Länsstyrelsernas stiftelsesök innehåller information om alla stiftelser i Sverige som delar ut bidrag. Du kan kopiera, bearbeta och distribuera våra data gratis.

Villkor: Ange Länsstyrelsen som källa

Format: Json

Öppen data om stiftelser, Länsstyrelsernas stiftelsesök Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsernas stiftelsesök Länk till annan webbplats.

Vindbrukskollen

Vindbrukskollen kan användas för att söka information om vindkraftverk och omgivningarna runt om. Vindbrukskollen kan även användas som hjälpmedel inför en projektering och för att upprätta och lämna in ansökningshandlingar till rätt myndighet. Du kan kopiera, bearbeta och distribuera våra data gratis.

Villkor: Ange Länsstyrelsen som källa.

Format: XML, PDF.

Vindbrukskollen, Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

VISS - Vatteninformationssystem Sverige

VISS är en databas med alla Sveriges större sjöar, vattendrag, grundvatten och kustvatten. I VISS kan du hitta information om klassning av vattnets kvalitet med mera. Du kan kopiera, bearbeta och distribuera våra data gratis.

Villkor: Ange Länsstyrelsen som källa.

Format: XML, JSON, XLS, XLSX.

VISS - Vatteninformationssystem Sverige Länk till annan webbplats.

WMS-tjänster från länsstyrelserna

En WMS (WebMapService) är en ISO-standard (ISO 19128) och som följer specifikationer i OGC Open Geospatial Consortium. Du kan kopiera, bearbeta och distribuera våra data gratis.

Villkor: Ange Länsstyrelsen som källa.

Format: WMS.

WMS-tjänster från länsstyrelserna i Geodatakatalogen Länk till annan webbplats.

Åtgärder i vatten

Sveriges nationella databas över åtgärder i vatten, till exempel biotopvård, återintroduktioner, fisketillsyn, fiskvägar och utrivningar av vandringshinder. Åtgärder i vatten är länsstyrelsernas och Havs- och vattenmyndighetens gemensamma system. Du kan kopiera, bearbeta och distribuera våra data gratis.

Villkor: Ange Länsstyrelsen som källa.

Format: JSON, REST, XLSX, shp, WMS

Åtgärder i vatten Länk till annan webbplats.

Älgdata

Databas med statistik över fällda älgar under älgjakten och inrapporterad avskjutning. Du kan använda databasen helt fritt.

Villkor: Inga.

Format: Microsoft XLSX.

Statistik för älgdata Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Vill du att vi gör mer data lätt tillgängligt? Hör gärna av dig om du har önskemål!

E-post: oppnadata@lansstyrelsen.se

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss