Rikkärr i Västra Götalands län - Inventering och kvalitetssäkring 1995-2022

Inventering och kvalitetssäkring av rikkärr i länet 1995-2022 med bilagor över länets kända rikkärr och utklassade kärr. Geodatalager över länets kända rikkärr kan laddas ner från länsstyrelsernas Geodatakatalog som nås från denna sida Karttjänster och geodata | Länsstyrelsen Västra Götaland (lansstyrelsen.

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss