Hur jämställda är arbetsvillkoren i Västra Götalands län? - En jämförelse mellan kvinno- och mansdominerade yrken i kommuner och region

Rapporten synliggör lokala och strukturella skillnader i arbetsvillkor mellan de mest kvinnodominerade och mansdominerade yrkeskategorierna i länets kommuner samt i regionen. I rapporten jämförs arbetsvillkor så som sjukfrånvaro, deltidsarbete, medarbetare per chef, möjlighet till flextid och delade turer. Stress, arbetstrivsel och arbetstid är exempel på faktorer som forskning visar påverkar ekonomi och hälsa.

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Jämställdhet

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=2841&context=13

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss