Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nu planerar vi bränning i Kynnefjäll och Kroppefjäll – för att skogen ska må bra

Eld i en gles, vacker tallskog. Skogsvårdsbrännare med vattendunk på ryggen bevakar flammorna på lite avstånd.

Bränningsarbetet görs av utbildad personal och bränningsledaren har kontakt med räddningstjänst och SOS alarm. Foto: Peter Post, Länsstyrelsen.

Under våren eller sommaren kommer Länsstyrelsen att genomföra naturvårdsbränning i Kynnefjäll och Kroppefjäll, i norra Bohuslän och Dalsland.
– Det efterliknar en naturlig skogsbrand, men under kontrollerade former, säger Peter Post, på Länsstyrelsen Västra Götaland.

Brand som är bra för naturen

Det kan verka knasigt, men en sådan här bränning är en viktig del av skötseln av många naturreservat. Det är främst mossa och ris på marken som brinner, inte träden. Efter branden blir det kvar en gles tallskog, där solens värme når in mellan stammarna. Många växter, svampar och djur är beroende av att skogen brinner emellanåt. Vissa frön behöver hettan från en brand för att gro, många arter gynnas av den miljö som skapas efter branden.

Mycket förberedelser och säkerhetstänk

Områdena som ska brännas har säkra brandgränser som vatten, myrar och vägar och personal och släckutrustning finns på plats. Bränningsarbetet sker på ett kontrollerat sätt av utbildad personal. Bränningsledaren och Länsstyrelsen har kontakt med räddningstjänsten och SOS alarm.

– Vi sätter upp skyltar vid vandringsleder och ”ingångar” till området, annonserar i lokaltidningar och skickar även brev till fastighetsägare i kringområdet. När det är dags kommer vi att informera via radio P4 också, säger Peter Post.

Hjälp oss undvika falsklarm och att någon vistas för nära

Om du känner någon som planerar att besöka området – berätta gärna att det ska brännas här. Vi vill undvika att folk ringer 112 i onödan och givetvis att någon vistas för nära.

Det kan bildas en hel del rök och om vinden blåser åt ditt håll under bränningsdagen kan du känna det på ganska långt avstånd.

Varning för fallande träd efter branden

Efter branden ska man undvika att vistas i området, eftersom brandskadade träd kan falla plötsligt och ljudlöst, särskilt om det blåser.

– Vänta gärna med att ge dig in i området något halvår, eller till efter den första höststormen, säger Peter Post.

Kan inte spika dag men du kan få ett sms när det är dags

Exakt datum för när naturvårdsbränningen kommer att genomföras kan man inte spika, det beror på väder och vind. Men det är planerat till någon gång under perioden maj till augusti.

– Det behöver vara torrt i marken, inte ha regnat för mycket innan. Och om det blåser för mycket måste vi vänta till en annan dag, säger Peter Post.

På Länsstyrelsens webbplats, sidan Naturvårdsbränning, kan du anmäla dig för att få ett sms när det är dags.

Del av ett EU-projekt för att restaurera tallskog

Naturvårdsbränningarna i Kynnefjäll och Kroppefjäll ingår i ett EU-projekt som heter Life2Taiga, vars syfte är att restaurera naturliga tallskogar.

Ytterligare 3 400 hektar skog i svenska och finska Natura 2000-områden kommer att naturvårdsbrännas fram till 2028, och på ytterligare 2 800 hektar ska brandefterliknande åtgärder genomföras. 17 länsstyrelser, Naturvårdsverket samt finska Metsähallitus ingår i projektet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss