Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stärkt skydd för Härrydas dricksvatten när Nedsjöarna blir vattenskyddsområde

Västra Nedsjön.

Västra Nedsjön. Foto: Jan Ainali.

Nu inrättas ett vattenskyddsområde runt Västra och Östra Nedsjön i Härryda och Bollebygds kommuner. Syftet är att säkerställa bra dricksvatten till Härryda kommun även i framtiden.

– Ett vattenskyddsområde underlättar för att samhällets utveckling runt sjöarna kan göras på ett sätt som inte riskerar vattenkvaliteten i sjöarna, säger Annika Kjellkvist, chef för enheten för vattenmiljö, Länsstyrelsen Västra Götaland.

Länsstyrelsen kommer i dagarna att skicka brev till fastighetsägare i området för att informera om beslutet och om vilka regler som gäller. Till exempel kan den som vill utföra stora schaktningsarbeten eller lagra stora mängder miljöfarliga ämnen framöver behöva ansöka om tillstånd hos kommunen.

Att inrätta ett vattenskyddsområde är en lång process och det sker i samråd med kommunerna.

– Många olika intressenter har också bidragit med input och det känns bra att vi nu har vattenskyddsområdet på plats. Sedan behöver vi förstås fortsätta att jobba för att hantera olika risker, men föreskrifterna för vattenskyddsområdet är till hjälp i det, säger Annika Kjellkvist.

Stopp för vissa båtmotorer om två år

En viktig förändring är att det om två år kommer att bli förbjudet att använda båt eller annan farkost med bensin- eller dieseldriven tvåtaktsmotor utan direktinsprutning på sjöarna.

– För att ge tid för omställning finns en tidsfrist på två år, säger Annika Kjellkvist.

Vara rädda om vårt dricksvatten

Vattenskyddsområdet är ett skydd för framtiden, det betyder inte att vattenkvaliteten idag är dålig.

– Vi ska vara rädda om de resurser vi har, rena sjöar som kan förse så många med dricksvatten, säger Annika Kjellkvist.

Det är Länsstyrelsen som beslutat om vattenskyddsområdet och föreskrifterna kring Nedsjöarna. Du hittar beslutet med kartor på sidan om Skyddad natur, under rubriken Vattenskyddsområden.

Skyddad natur, vattenskyddsområde

Fakta om vattenskyddsområden

De flesta kommunala dricksvattentäkter i Sverige har ett vattenskyddsområde. Varje vattenskyddsområde har egna regler, så kallade vattenskyddsföreskrifter.

Vattenskyddsområden kan bildas för att skydda både ytvatten och grundvatten.

Nyare vattenskyddsområden har ofta ett bättre skydd än de äldre. Det finns mer kunskap idag om hur verksamheterna runt vattnet påverkar, och skyddet är bättre anpassat till nuvarande lagstiftning. Att förbättra skyddet är ett kontinuerligt arbete.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss