Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Rapportera fynd av svartpälsbi

Närbild på ett svartpälsbi som sitter på några torra grässtrån. 

Svartpälsbi, hona. Foto: David Lundgren

Våra vilda bin har en tuff tillvaro och minskar i antal eftersom deras livsmiljöer har försvunnit eller förändrats. För ett av våra bin, svartpälsbiet, ser dock läget ut att ha förbättrats under senare år. Nu vill Länsstyrelsen få en helhetsbild av artens utbredning.

Svartpälsbiet (Anthophora retusa) har börjat återta sitt forna utbredningsområde i Götaland och Svealand. För att få en bättre bild av artens utbredning önskar Länsstyrelsen få in observationer av svartpälsbi.

Svartpälsbiet i Västra Götalands län

I Västra Götalands län har vi bara en känd lokal för svartpälsbi, hittills. Den ligger i anslutning till Karlsborgs fästning. Området har mycket höga naturvärden som är unika för länet. Totalt har över 40 rödlistade arter påträffats i området, såväl vildbin som andra insekter, växter, svampar och fåglar.

Kunskapen kring utbredningen av hotade vildbin är dock bristfällig och inventeringsbehovet stort. Nu hoppas vi på att, med allmänhetens hjälp, få in rapporter på fler förekomster av svartpälsbi i länet!

Rapportera in om du ser svartpälsbi

Ge dig ut under maj–juli och spana efter svartpälsbiet. Rapportera in dina fynd i Artportalen, gärna med foto.

Här kan du registrera dig som ny användare för att rapportera i Artportalen som drivs av Artdatabanken vid Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU):

SLU Artdatabanken Länk till annan webbplats.

Här kan du logga in dig i Artportalen om du redan är en registrerad användare:

Välkommen till Artportalen, SLU Länk till annan webbplats.

Genom att rapportera in dina observationer hjälper du Länsstyrelsen och andra myndigheter att få bättre koll på svartpälsbiets utbredning i landet.

Här hittar du oftast svartpälsbiet

Svartpälsbiet trivs i varma och blomrika marker. Den återfinns ofta i sandiga och grusiga områden där den bygger bo i marken. Du kan till exempel se den i jordbrukslandskapet, men också längs med vägkanter, på skjutbanor och i slänter i stadsmiljö.

Så känner du igen svartpälsbiet

Du känner lättast igen honan av svartpälsbi. Honan är nästan helt svart och har en tydlig gulorangeröd behåring på bakbenen.

Hanen har ljusbrun päls på huvud, mellankropp samt på bakkroppens två första ryggsegment. Resten av bakkroppen är svart. De mellersta fötterna har en tydlig hårvimpel som används för att signalera till honor med under flykten.

Närbild på en hane av arten svartpälsbi som sitter bland sand och grus.

Svartpälsbi, hane. Foto: Per Karlsson Linderum.

Svartpälsbiet kan förväxlas med andra pälsbin såsom vårpälsbi (Anthophora plumipes) och honor av dånpälsbi (Anthophora furcata). Bland humlorna är det främst mörka varianter av vallhumla (Bombus subterranus) samt trädgårdshumla (B. hortorum) som kan förväxlas med svartpälsbi.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss