Aktuella varningsmeddelanden i Västra Götalands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Stöd till länets kommuner för robustare dricksvattenförsörjning

Dricksglas fylls på med friskt vatten.

Länsstyrelsen har i år cirka en miljon kronor att fördela till länets kommuner, för att stärka deras förmåga att leverera dricksvatten även vid kris och höjd beredskap. Till och med 31 maj tar vi emot kommuners ansökningar.

Kommunerna utför ett samhällsviktigt arbete med att förse invånare och verksamheter med dricksvatten. Utan rent dricksvatten skulle vår vardag stanna. Det är ett komplext uppdrag som innefattar många delar och i händelse av kris eller höjd beredskap kan dricksvattenproduktionen påverkas. Kommunernas långsiktiga arbete för att bygga en robust förmåga att leverera dricksvatten är därför viktigt.

Nyligen skickade Länsstyrelsen Västra Götaland en utlysning av medel till länets 49 kommuner.

– Vi har i år cirka en miljon kronor att fördela till kommuner i länet, öronmärkta för olika insatser för att stärka kommunernas förmåga att fortsätta leverera dricksvatten vid stora störningar och under höjd beredskap, säger Liselotte Lindgren, på länsstyrelsen Västra Götaland, enheten för vattenmiljö.

Kommunsamarbeten är prioriterat i år

Det kan vara både inköp och administrativa åtgärder – det som kommunen bedömer att den behöver för att stärka sin förmåga att leverera dricksvatten i krissituationer eller under höjd beredskap.

– Vi kommer i år att särskilt prioritera ansökningar som kan bidra till ökad robusthet för flera kommuner, säger Liselotte Lindgren.

Den 31 maj är sista dag att ansöka. Kommuner och kommunala bolag som levererar dricksvatten kan ansöka.

Länsstyrelsen samordnar övergripande arbetet

Länsstyrelsen har ett övergripande samordningsansvar i länet och samordnar krisberedskap och klimatanpassningsansvaret regionalt. Länsstyrelserna kan besluta om att inrätta vattenskyddsområden.

Vi är tillsynsmyndighet för vissa vattenskyddsområden i länet och över att kommunen fullgör skyldigheten att tillgodose behovet av vattentjänster enligt Lagen om allmänna vattentjänster. Länsstyrelsen Västra Götaland har också tagit fram en regional vattenförsörjningsplan.

Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland

Kontakt

Jobbar du på en kommun och har frågor om utlysningen kan du vända dig till:

Liselotte Lindgren
handläggare på enheten för vattenmiljö
Telefon 010-224 42 53
E-post till Liselotte Lindgren  
(skickar du e-post ange diarienummer 15403-2024 i ämnesraden)

eller Länsstyrelsens växel 010-224 40 00

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss