Åskoväder i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Civilt försvar – en viktig del av Nato

Natoflaggan och Sveriges flagga står sida vid sida på ett bord.

Länsstyrelsen Västra Götaland ansvarar för att driva och samordna arbetet med civilt försvar i länet, tillsammans med andra aktörer, och ansvarar även för Västra civilområdet. Foto: Anders Rudäng

Från och med den 7 mars är Sverige en del av försvarsalliansen Nato. Länsstyrelsen är den myndighet som är ytterst ansvarig för det civila försvaret i länet och får en viktig roll i det kommande arbetet.

Att Sverige blir en del av Nato påverkar framför allt vårt militära försvar, men är också viktigt för det civila försvaret. Den civila dimensionen har stor betydelse för försvarsalliansen eftersom det bland annat handlar om att skydda civilbefolkningen, stärka försvarsviljan och stödja Försvarsmakten.

– Med Nato-medlemskapet ingår Sverige i en allians med 31 andra länder vilket stärker Sveriges säkerhet. Natomedlemskapet är en angelägenhet för hela samhället, säger landshövding Sten Tolgfors, chef för Västra Civilområdet som omfattar Västra Götalands och Hallands län.

Som högsta civila totalförsvarsmyndighet har Länsstyrelsen ett ansvar för att driva och samordna arbetet med civilt försvar i länet, tillsammans med statliga myndigheter, kommuner, regioner, näringsliv och frivilligorganisationer. Det civila försvaret ska skydda civilbefolkningen och säkerställa att till exempel sjukvård, transporter och livsmedels- och dricksvattenförsörjning fungerar även under krigsfara och krig. Det är något som Länsstyrelsen nu kommer att fokusera ännu mer på.

Det finns regelverk kopplat till Nato som beskriver hur medlemsstaterna ska arbeta med civilt försvar. Länsstyrelsen arbetar nu vidare med att konkretisera vad vi behöver göra utifrån vår roll i det civila försvaret.​

55 kommuner i Västra civilområdet

Länsstyrelsen Västra Götaland leder arbetet med totalförsvarsplanering i Västra civilområdet där även Hallands län ingår.

– Sverige och Västra Götaland är värt att försvara. Länsstyrelsen ansvarar för det Västra civilområdet, bestående av Västra Götaland och Halland. Tillsammans är vi 55 kommuner, med över 2 miljoner invånare. Här finns viktig infrastruktur, Skandinaviens största hamn, liksom stora delar av Sveriges industri- och livsmedelsproduktion, säger Sten Tolgfors.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss