Snöfall i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen föreslår att regeringen ger tillstånd till den havsbaserade vindkraftsparken Poseidon

Vindkraftverk ute till havs.

Foto: mostphotos.com

Länsstyrelsen har inför regeringens beslut och på regeringens uppdrag berett tillståndsansökan för den havsbaserade vindkraftsparken Poseidon. Anläggningen förväntas kunna bidra med upp till 5,5 TWh fossilfri el per år och kan bli ett viktigt bidrag till elförsörjningen.

Regeringen har gett Länsstyrelsen i Västra Götalands län i uppdrag att bereda KonTiki Vind AB:s ansökan för vindkraftsparken Poseidon. I dag lämnas förslaget över till regeringen. Länsstyrelsen föreslår att regeringen ger tillstånd till en anpassad ansökan. Det är regeringen som beslutar i frågan.

– Västra Götaland står inför en genomgripande grön omställning och elektrifiering inom industri- och transportsektorn. Behovet av el i länet väntas närmast dubbleras till 2030 och tredubblas till 2045. För att klara av det tillkommande elbehovet behöver vi hitta en fungerande mix av energislag, där vindkraft är en del. Vindkraftsparken Poseidon har potential att producera ungefär lika mycket el som idag produceras årligen i Västra Götaland och kan därmed vara en viktig möjliggörare för den näringslivsdrivna gröna omställning som länet och Sverige står inför, säger landshövding Sten Tolgfors.

– I vår beredning har vi vägt in flera olika intressen. Sjöfart, fiske, fåglars flyttvägar, undervattensmiljön för tumlare och fisk, landskapsbilden, förhållandet på havsbotten och Försvarsmaktens intressen. Vindkraft till havs bygger på en ny teknik och vi ser både möjliga positiva och negativa aspekter. Efter en sammanvägd bedömning har vi landat i att nyttan med den havsbaserade vindkraftsparken väger tungt eftersom den både bidrar till att minska klimatpåverkan och är en förutsättning för regional utveckling, säger Monique Wannding, avdelningschef för Miljöskyddsavdelningen på Länsstyrelsen.

Tillsammans med beslutsförslaget har Länsstyrelsen särskilt tryckt på betydelsen av att några komplexa frågor som behöver hanteras av regeringen i ett större sammanhang. Framför allt det som rör sjöfarten och yrkesfisket.

– Det finns ingen elproduktion som kan byggas ut utan målkonflikter. Så har det varit historiskt och så är det idag. Hanteras inte målkonflikterna kommer det allvarligt att drabba länets ekonomiska utveckling och arbetet för att minska klimatförändringarna, säger landshövding Sten Tolgfors.

Bred beredningsprocess

Länsstyrelsens arbete har genomförts i en tvärsektoriell beredningsgrupp som belyst relevanta sakfrågor. Under beredningen har myndigheter, intressenter och enskilda haft möjlighet att lämna synpunkter. Därefter har ett sammanvägt yttrande med beslutsförslag tagits fram av beredningsgruppen.

Första vindkraftsparken med flytande vindkraftverk

Poseidon kan komma att bli den första vindkraftsparken med flytande vindkraftverk i Sverige. De flytande vindkraftsverken planeras ligga 25–40 km från Sveriges kust. Området för Poseidon omfattar en yta på cirka 152 kvadratkilometer. Vattendjupet inom området uppgår till 230 meter. Vindkraftsparken kan omfatta högst 81 vindkraftverk som är maximalt 340 meter höga.

Läs mer om Länsstyrelsens arbete med havsbaserad vindkraft. Där hittar du bland annat beslutet och kartor över Poseidons placering:

Havsbaserad vindkraft

Fakta

År 2021 producerades 5,7 TWh inom länets gränser. År 2030 är det förmodade elbehovet cirka 33 TWh. År 2045 beräknas behovet vara 55 TWh. Poseidon är en av tre vindkraftsparker som just nu är under prövning i länet. Poseidon skulle kunna bidra med 5,5 TWh fossilfri el per år.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss