Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

12 apr 2024 klocka 14.00 - 18.00

Restaurering av betesmark

Betesmark efter restaurering. Fotograf: Lars Johansson

Träd
och buskar i skogsmiljö

Samma betesmark före restaurering. Fotograf: Lars Johansson

Återskapa din betesmark! Kom på en fältkurs om restaurering av betesmarker. Vi besöker en mark i Öd, söder om Borås, som är aktuell för restaurering. Tillsammans märker vi ut träd och buskar, och diskuterar problem och skötselmål.

Innehåll

  • Hur röjer man en igenvuxen mark för att få en hagmark som är bra för mångfalden och betesdjuren?
  • Vilka träd och buskar ska man tänka på att spara?
  • Hur ska resultatet se ut för att du ska kunna få EU-stöd?
  • Hur gör man vid stenmurar och andra kulturlämningar?
  • Vilka stöd för restaurering finns att söka?

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är markägare eller brukare av marker som är för igenvuxna för att få EU-stöd. Vi vänder oss även till dig som av annat skäl vill lära dig mer om att restaurera betesmark.

Ett rikt odlingslandskap

I projekt Ett rikt odlingslandskap arbetar Länsstyrelsen för att bevara och synliggöra de biologiska och kulturhistoriska värden som finns i landskapet idag. Vi stöttar din landskapsskötsel genom att visa på bra åtgärder du själv kan göra. Vill du veta mer:

Natur- och kulturvärden i odlingslandskapet Länk till annan webbplats.

 

Var:
Öd, söder om Borås.
Kostnad:
Kursen är kostnadsfri. Kom fältklädd och ta med fikakorg.
Sista anmälningsdag:
08 apr 2024

Anmäl dig

Det är viktigt att du fyller i en giltig mejladress för att du ska få en bekräftelse på din anmälan.

Om du ska anmäla flera personer behöver du gå in på sidan manuellt efter varje anmälan. Uppdatera inte sidan och tryck inte på tillbaka-knappen. Då finns risk att du anmäler dig själv flera gånger.

Är kursen fullbokad? Mejla vår kontaktperson för att hamna på en reservlista.

Det är inte tillåtet att göra anmälningar längre. Sista anmälningsdag var den 8 april klockan 23.59.
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling: Europa investerar i landsbygdsområden

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss