Höga temperaturer i Västra Götalands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ramhultafallet

Foto: Mikael Stenström

Ramhultafallet är ett uppskattat mål för utflykter. Naturreservatet sträcker sig drygt 1,2 kilometer längs sjön Lygnerns nordvästsida. Vid vattenfallets fot ligger lämningar efter en gammal kvarn.

Ramhultafallet är en del av södra Västergötlands sprickdalsområde. Största sevärdheten är vattenfallet, som kastar sig nerför branterna och ut i sjön Lygnern.

Det sägs att gränsen mellan Danmark och Sverige en gång gick i ”rafna”, det vill säga Ramnån. Detta enligt kung Waldemar den andres jordebok från 1200-talet.

Blåsippor och gullpudra

Ramhultafallet är ett skogsreservat. Skogen i området är mestadels cirka 150 år. Ek dominerar men det finns också mycket asp och gammal tall. Vid strandkanten växer klibbal.

Floran av kärlväxter, svampar och kryptogamer är artrik. Om våren kan du njuta av blåsippor, vitsippor och gullpudra. Mussellav, ekskinn, trollsmultron och västkustros tillhör de ovanligare arterna i området.

Väldigt kuperat

Marken är starkt kuperad och bitvis svårtillgänglig. Här finns tvärbranta stup och sluttningar ned mot Lygnern. I den norra delen av naturreservatet är det lite mindre brant och här finns det en gammal inäga med en igenväxande övergiven åker och en höjd med vidkroniga ekar. I naturreservatet finns även fornlämningar i form av två stensättningar.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Du är välkommen att besöka naturreservatet Ramhultafallet, men tänk på att det inte är tillåtet att:

 • framföra motordrivet fordon eller cykla annat än på tillfartsvägen
 • elda annat än på anvisade platser enligt skötselplanen
 • störa djurlivet till exempel genom att klättra i boträd eller medvetet uppehålla sig nära rovfågelbo, lya eller gryt
 • bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande träd och buskar
 • plocka växter eller växtdelar med undantag för bär och svamp
 • medföra okopplad hund utom i samband med jakt
 • uppsätta tavla, plakat, affisch, skylt eller göra inskrift.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förEldplats Eldplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 1997
Areal: cirka 26 hektar
Naturvårdsförvaltare: Västkuststiftelsen
Kommun: Mark

Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

Natura 2000

Hitta hit

I Sätila kör du cirka fyra kilometer mot Fjärås innan du behöver svänga av. Följ skyltningen från Fjäråsvägen.

Särskild parkering för personer med rörelsehinder finns på annan plats, med en infart mer västerut. Vägvisning dit finns från Fjäråsvägen.

Länk till karta med vägbeskrivning Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Sten Tolgfors

Besöksadress

Se Kontakta oss

Postadress

403 40 Göteborg

Organisationsnummer

202100-2361

Följ oss